Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Komentáře

  1. Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

    Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

    Autor: Chaloupková, Holý
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2017
    Počet stran: 392
    ISBN: 978-80-7400-671-5
    Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč

    Skladem

  2. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

    Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář

    Autor: Dvořák, Machurek, Novotný, Šebesta a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2017
    Počet stran: 1320
    ISBN: 978-80-7400-651-7
    Bez DPH: 2 172,73 Kč S DPH: 2 390,00 Kč

    Skladem

  3. Patentový zákon. Komentář

    Patentový zákon. Komentář

    Autor: Chloupek, Hartvichová a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2016
    Počet stran: 352
    ISBN: 978-80-7400-268-7
    Bez DPH: 990,91 Kč S DPH: 1 090,00 Kč

    Skladem

  4. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vydání

    Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3. vydání

    Autor: Kindl, Munková
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2016
    Počet stran: 864
    ISBN: 978-80-7400-627-2
    Bez DPH: 1 809,09 Kč S DPH: 1 990,00 Kč

    Skladem

  5. Práva na označení a jejich vymáhání (zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Komentář. 3. vydání
  6. Zákon o střetu zájmů. Komentář, 2. vydání

    Zákon o střetu zájmů. Komentář, 2. vydání

    Autor: J. Vedral
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2012
    Počet stran: 208
    ISBN: 978-80-7179-344-1
    Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč

    Skladem

  7. Evropské a mezinárodní insolvenční právo. Komentář

    Evropské a mezinárodní insolvenční právo. Komentář

    Autor: A. J. Bělohlávek
    Typ publikace: Komentáře
    Rok vydání: 2007
    Počet stran: 1584
    ISBN: 978-80-7179-591-9
    Bez DPH: 1 972,73 Kč S DPH: 2 170,00 Kč

    Skladem