Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Výsledky vyhledávání

Stránka:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  1. Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu

    Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu

    Autor: Šturma, Nováková, Bílková
    Typ publikace: Monografie
    Objednací č.: EPI2
    Počet stran: 362
    Rok vydání: 2003
    ISBN: 80-7179-305-1
    Bez DPH: 590,91 Kč S DPH: 650,00 Kč

    Skladem

  2. Přípravné řízení trestní 2.vydání

    Přípravné řízení trestní 2.vydání

    Autor: Šámal, Novotný, Růžička, Vondruška, Novotná
    Typ publikace: Příručky
    Objednací č.: PP37
    Počet stran: 1471
    Rok vydání: 2003
    ISBN: 80-7179-741-3
    Bez DPH: 1 772,73 Kč S DPH: 1 950,00 Kč

    Skladem

  3. Sociální právo Evropské unie

    Sociální právo Evropské unie

    Autor: Tomeš, Koldinska
    Typ publikace: Učebnice
    Objednací č.: PU53
    Počet stran: 288
    Rok vydání: 2003
    ISBN: 80-7179-831-2
    Bez DPH: 527,27 Kč S DPH: 580,00 Kč

    Skladem

  4. Evropské trestní právo

    Evropské trestní právo

    Autor: J. Kmec
    Typ publikace: Monografie
    Objednací č.: EPI22
    Počet stran: 232
    Rok vydání: 2006
    ISBN: 80-7179-535-6
    Bez DPH: 481,82 Kč S DPH: 530,00 Kč

    Skladem

  5. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém

    Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém

    Autor: V. David, A. Nett
    Typ publikace: Příručky
    Objednací č.: PS8
    Počet stran: 360
    Rok vydání: 2007
    ISBN: 978-80-7179-562-9
    Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč

    Skladem

  6. Poškozený a adhezní řízení v České republice

    Poškozený a adhezní řízení v České republice

    Autor: Růžička, Púry, Zezulová
    Typ publikace: Monografie
    Objednací č.: EPI18
    Počet stran: 730
    Rok vydání: 2007
    ISBN: 978-80-7179-559-9
    Bez DPH: 1 145,45 Kč S DPH: 1 260,00 Kč

    Skladem

  7. Právní ochrana před extremismem

    Právní ochrana před extremismem

    Autor: Petr Černý
    Typ publikace: Monografie
    Objednací č.: EPI33
    Počet stran: 270
    Rok vydání: 2008
    ISBN: 978-80-7400-053-9
    Bez DPH: 481,82 Kč S DPH: 530,00 Kč

    Skladem

  8. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související. Komentář

    Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související. Komentář

    Autor: Tvrdý, Bártová
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: TZK107
    Počet stran: 516
    Rok vydání: 2009
    ISBN: 978-80-7400-099-7
    Bez DPH: 800,00 Kč S DPH: 880,00 Kč

    Skladem

  9. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář

    Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář

    Autor: L. Dörfl
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: TZK118
    Počet stran: 208
    Rok vydání: 2009
    ISBN: 978-80-7400-148-2
    Bez DPH: 463,64 Kč S DPH: 510,00 Kč

    Skladem

  10. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva

    Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva

    Autor: Petr Válek
    Typ publikace: Monografie
    Objednací č.: EPI46
    Počet stran: 240
    Rok vydání: 2009
    ISBN: 978-80-7400-151-2
    Bez DPH: 472,73 Kč S DPH: 520,00 Kč

    Skladem

Stránka:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5