Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Finanční analýza municipální firmy

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

I. Kraftová

ISBN: 80-7179-778-2
Počet stran: 206
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: BP31
Datum vydání: 4.6.2002
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Vedle podnikatelských subjektů fungujících v tržní ekonomice na bázi ziskového motivu je nutná existence ekonomických subjektů veřejného sektoru. Řada takových subjektů je zřizována v ČR na úrovni územních samosprávných celků ? obcí a od roku 2001 i krajů. Jde o tzv. municipální firmy hospodařící se svěřenými prostředky z veřejných rozpočtů. Předpokladem efektivního využívání svěřených zdrojů je takové řízení firmy, které se opírá o znalost její úrovně hospodaření. Nástrojem tohoto poznání je finanční analýza. Publikace popisuje relevantní dílčí ukazatele finanční analýzy vhodné pro tři základní typy municipálních firem, a to příspěvkovou organizaci, společnost s ručením omezeným a obecně prospěšnou společnost.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu