Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

GDPR V TEORII A V PRAXI

24. ledna 2018 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Gabriela Jiráková

Advokátka specializující se na ochranu osobních údajů a spolupracující s advokátní kanceláří bpv Braun Partners s.r.o. Působí jako člen výukových a pracovních platforem věnujících se GDPR a ePrivacy, je certifikovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů, věnuje se publikační činnosti a přednáší. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze.

 

Mgr. Zuzana Dubská

Právník společnosti Pricewaterhouse Coopers Česká republika, s.r.o. , kde se specializuje na poradenství v oblasti ochrany osobních údajů. Dříve působila jako Právník/compliance v Raiffeisen stavební spořitelně  i jako právník na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Na téma ochrany soukromí a osobních údajů pravidelně přednáší a je rovněž autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací.

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Advokátka dlouhodobě se specializující na poradenství v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů. Věnuje se také publikační a lektorské činnosti. Trvale spolupracuje s advokátní kanceláří bpv Braun Partners s.r.o.

Mgr. Bc. David Burian

 Od roku 2001 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jako expert ochrany osobních údajů se podílel na řadě projektů Evropské unie zaměřených na podporu aktivit v oblasti ochrany osobních údajů v zemích východní Evropy (Albánie, Makedonie). Problematiku GDPR pravidelně přednáší a je autorem a  spoluautorem řady odborných článků na téma ochrany osobních údajů podle nového nařízení.

Obsah semináře


Mgr. Gabriela Jiráková

Obecný úvod, unifikace pravidel a přímá aplikovatelnost, působnost nařízení, základní principy

Doporučení pro úspěšnou implementaci GDPR do podnikové praxe

 

Mgr. Zuzana Dubská
Zákonnost zpracovávání osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Záznamy o činnostech zpracování
Záměrná a standardní ochrana osobních údajů (privacy by design and default)
Posuzování vlivu na ochranu osobních údajů
Zpracovatel, smlouva o zpracování osobních údajů

 

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (práva a povinnosti, postavení, kvalifikační předpoklady, pověřenec jako zaměstnanec)

Vliv GDPR na personální praxi

Monitoring na pracovišti

 

Mgr. Bc. David Burian

Moderní nástroje ochrany osobních údajů

Uplatnění přístupu založeném na riziku a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPAI)

Zabezpečení osobních údajů a ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů (data breaches)

Osvědčení o ochraně osobních údajů a kodexy chování

 

Cíl semináře

Seminář poskytne účastníkům jak základní seznámení s nejdůležitějšími pravidly GDPR tak i nejnovější informace o související legislativě a výkladu nařízení a praktická doporučení.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro správce a zpracovatele osobních údajů ze soukromoprávní i veřejnoprávní sféry.