Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ÚPADEK A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ PO NOVELE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

6. února 2018 (9.00–15.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 390,08 Kč S DPH: 5 312,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Petr Sprinz, LL.M.

Je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se především na insolvence a restrukturalizace, včetně refinancování korporací ve finanční krizi, jakož i na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. V oblasti insolvencí a restrukturalizací má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v insolvenčním řízení na straně věřitelů i dlužníků, jakož i třetích osob v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku z majetkové podstaty. Ve své praxi se specializuje i na poradenství v otázkách souvisejících s úpadkem, včetně problematiky náhrady škody způsobené porušením povinnosti podat insolvenční návrh a povinností členů statutárního orgánu korporací na pomezí úpadku. V oblasti insolvenčního práva rovněž publikuje a přednáší v ČR i zahraničí, a to i na konferencích pořádaných organizací INSOL Europe.

Obsah semináře

Úpadek


Formy úpadku a rozdíly mezi nimi


Platební neschopnost


Judikatura a problematická interpretace soudů


Mezera krytí: otazníky a možné využití


Předlužení – aplikační praxe


Neúčinnost právních úkonů obecně

 

Omezení dispozice s majetkem po zahájení insolvenčního řízení


Neúčinnost zřízení práva na uspokojení ze zajištění po zahájení insolvenčního řízení


Započtení pohledávek po zahájení insolvenčního řízení


Podání odpůrčí žaloby a jednotlivé skutkové podstaty odporovatelných právních úkonů


Zařazení v právní úpravě


Podání odpůrčí žaloby – kdo podává a proti komu, důkazní břemeno


Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění a možnosti obrany


Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů a možnosti obrany


Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů a možnosti obrany


Následek úspěšného podání odpůrčí žaloby

 

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout komplexní přehled o aktuální rozhodovací praxi týkající se obou forem úpadku a neúčinnosti právních úkonů v insolvenčním řízení. Ohledně neúčinnosti právních úkonů se seminář zaměření především na limity dlužníka s nakládáním se svým majetkem, omezení při zřízení práva na uspokojení ze zajištění, možnosti započtení v rámci insolvenčního řízení a podání odpůrčích žalob proti právním úkonům bez přiměřeného protiplnění, zvýhodňujícím a úmyslně zkracujícím právním úkonům.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti, která se setkává s problematikou úpadku a neúčinnosti právních úkonů v rámci insolvenčního řízení, a to zejména pro advokáty, právníky bank a jiných finančních institucí, insolvenční správce a transakční právníky.