Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání

Bez DPH: 1 809,09 Kč S DPH: 1 990,00 Kč
Autor:

Hásová a kol.

ISBN: 978-80-7400-555-8
Počet stran: 1504
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ151
Datum vydání: 8.10.2014
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


* Zákon č. 182/2006 Sb., upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka v úpadku – konkurs, reorganizaci, oddlužení.
* Aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona, vycházející ze současné praxe autorů, umožňuje získat dostatečný přehled např. o uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, postavení dlužníka a jeho věřitelů, postavení insolvenčního správce a insolvenčního soudu.
* Zákonná úprava je doplněna textem a výkladem ke všem novelizacím, které nebyly zahrnuty v předchozím vydání tohoto komentáře.
* Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena aktuálními souvisejícími ustanoveními insolvenčního zákona a souvisejícími právními předpisy, ale také odkazy na literaturu a judikaturu.
* Nový komentář uvítají zejména insolvenční správci, advokáti, dlužníci, věřitelé, ale i ostatní právnická veřejnost zabývající se insolvenčními postupy.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu