Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

V. David, A. Nett

ISBN: 978-80-7179-562-9
Počet stran: 360
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PS8
Datum vydání: 27.3.2007
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Korupce jako negativní jev, rozšířený ve většině zemí, je sledována v celé historii lidstva. V publikaci je pojmově vymezena z aspektu doktrinárních i smluvních, jsou probrány jednotlivé metody měření korupce, význam etických kodexů, druhy korupce, charakteristika, příčiny a důsledky korupční aktivity. Na to navazují způsoby prevence a potlačování korupce represivními metodami. Obsáhlý je přehled konkrétních příkladů korupce v evropských a některých mimoevropských zemích, přičemž tyto příklady doprovázejí a ilustrují celý text. Následuje popis univerzálních a partikulárních smluvních protikorupčních instrumentů, jakož i význam a poslání orgánů a organizací sledujících a postihujících korupci. Závěrečná část práce je věnována stavu korupce v České republice a protikorupčním nástrojům trestního práva, a to jak v hmotněprávní, tak i procesněprávní oblasti, včetně úvah de lege ferenda.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu