Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám

Bez DPH: 663,64 Kč S DPH: 730,00 Kč
Autor:

a kol.

ISBN: 978-80-7400-388-2
Počet stran: 568
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: BEP3
Datum vydání: 20.6.2011
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Uspořádali : Marie Vanduchová / Jaromír Hořák

Sborník odborných prací vychází u příležitosti životního jubilea profesora Jana Musila, významného představitele vědy trestního práva a kriminalistiky. Nejaktuálnějším otázkám z této oblasti, včetně otázek kriminologických, je také věnována většina bezmála čtyřiceti příspěvků předních českých i zahraničních teoretiků a osobností justice. Mezi jinými tématy lze uvést tzv. subsidiaritu trestní represe, trestní odpo-vědnost právnických osob, drogové delikty, kriminalitu mládeže, problematiku ochrany obětí trestných činů, početnost vězeňské populace či rostoucí vliv médií na průběh trestního řízení. Z procesních otázek jde např. o použití policejního agenta, zakázané metody výslechu a donucení k výpovědím, pluralitu obhájců či tzv. korunního svědka. Další část příspěvků zohledňuje působení jubilanta ve funkci soudce Ústavního soudu ČR a je tudíž věnována otázkám ústavněprávním, včetně přezkumu ústavnosti právních předpisů v ústavním soudnictví. Publikaci doplňují práce z jiných právních odvětví, zejména práva správního, medicínského, pracovního práva a právních dějin.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu