Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání

Bez DPH: 1 718,18 Kč S DPH: 1 890,00 Kč
Autor:

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kol.

ISBN: 978-80-7400-506-0
Počet stran: 1424
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ152
Datum vydání: 6.11.2013
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Jde o první komentář na trhu podle znění od 1. 1. 2014, kdy nabude účinnosti řada procesních a souvisejících hmotněprávních předpisů, k jejichž přijetí došlo ve druhé polovině roku 2013.
Nová koncepce komentování zaručuje přehlednější, stručnější a levnější publikaci, aniž by došlo k redukci věcného obsahu výkladu.
Komentář není teoretickým pojednáním, ale praktickým textem zabývajícím se konkrétní aplikací procesních předpisů.
Kolektiv autorů tvoří zkušení soudci, učitelé civilního práva z právnických fakult v Olomouci, Praze a Plzni a advokáti.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu