Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NOVÉHO EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ GDPR

30. srpna 2017 (9.00–16.00)
PRAGUE MARRIOTT HOTEL, v Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Advokátka dlouhodobě se specializující na poradenství v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů. Věnuje se také publikační a lektorské činnosti. Trvale spolupracuje s advokátní kanceláří bpv Braun Partners, s. r. o., jež patří mezi přední advokátní kanceláře v České republice.

Mgr. Zuzana Radičová

Právník/compliance v Raiffeisen stavební spořitelně. V rámci compliance agendy se mimo jiné specializuje na ochranu osobních údajů a zajišťuje implementaci regulatorních požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dříve působila jako právník na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Na téma ochrany soukromí a osobních údajů pravidelně přednáší a je rovněž autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací.

Mgr. Bc. David Burian

Od roku 2001 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vystupuje na odborných konferencích v Čechách i zahraničí především na téma ochrany osobních údajů ve specifických oblastech (přenos dat do zahraničí, cloud computing, nové technologie, personalistika). Jako expert ochrany osobních údajů se podílel na řadě projektů Evropské unie zaměřených na podporu aktivit v oblasti ochrany osobních údajů v zemích východní Evropy (Albánie, Makedonie). S přijetím nového obecného evropského nařízení o ochraně osobních údajů se za Úřad účastní odborných seminářů a konferencí na dané téma. Je spoluautorem několika článků na téma nového nařízení.

Mgr. Gabriela Jiráková

Advokátka specializující se na ochranu osobních údajů a spolupracující s advokátní kanceláří bpv Braun Partners s.r.o., jež patří mezi přední advokátní kanceláře v České republice. Je certifikovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů, členkou pracovní skupiny pro legislativu v oblasti ochrany osobních údajů Úřadu Vlády, věnuje se publikační činnosti a přednáší. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze.

Obsah semináře

Nový regulatorní rámec ochrany osobních údajů (unifikace pravidel a přímá aplikovatelnost, působnost nařízení, základní principy, přehled institutů a hlavních změn, jejich vysvětlení, modifikace v právech a povinnostech)


Ochrana práv subjektů údajů v praxi (sou­hlas fyzické osoby se zpracováním, právo na informace, přístup a opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo na přenositelnost, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí)


Povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů (zabezpečení osobních údajů, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů, posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, vedení záznamů o zpracování)


Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů (kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů)


Mezinárodní transfery dat (srovnání s dosavad­ním stavem, závazná podniková pravidla (BCR), smluvní doložky, štít  soukromí)


Pověřenci pro ochranu osobních údajů (kvalifi­kační předpoklady, postavení a úkoly)

 

Dotazy a diskuse

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s obsahem nového evropského nařízení GDPR a poskytnout nejnovější informace o související legislativě a výkladu vybraných ustanovení.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro správce a zpracovatele osobních údajů ze soukromoprávní i veřejnoprávní sféry, právníky, kteří chtějí získat během krátké doby přehled o tématu.