Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES - dotisk

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

M. Bobek

ISBN: 80-7179-843-6
Počet stran: 212
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI10
Datum vydání: 18.2.2004
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace se pokouší zodpovědět otázku, jaké opravné prostředky má jednotlivec k dispozici v případě, že národní soud posledního stupně poruší svoji povinnost a neobrátí se s předběžnou otázkou na ESD. Publikace se neomezuje pouze na pojednání o relativních otázkách komunitárního práva či právních řádů vybraných členských států EU, ale podstatná část práce je věnována promítnutí získaných poznatků do budoucí spolupráce českých soudů s Evropským soudním dvorem a Soudem prvního stupně.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu