Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PRAKTICKÉ RADY, TIPY A STRATEGIE VE SMLOUVÁCH A SPORECH S CIZÍM PRVKEM

17. dubna 2018 (9.00–12.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.

Je společníkem advokátní kanceláře Bří­za & Trubač, rozhodcem a mediátorem. Ve své praxi se věnuje zejména přeshra­ničním transakcím a sporům, smluvní agendě a právu EU. O těchto tématech také přednáší a publikuje v ČR i zahrani­čí (je např. vedoucím autorského kolek­tivu komentáře k zákonu o mezinárodním právu soukromém či spoluautorem komentáře k občanskému zákoníku) a působí též v různých odborných a poradních sborech.

Obsah semináře

Na pozadí aktuální judikatury a příkladů z praxe se budou řešit praktické otázky a zajímavé právní problémy, a to jak z oblasti určování rozhodného práva, tak soudní příslušnosti či uznávání a výkonu cizích rozhodnutí (soudních i arbitráž­ ních), např.:


Který předpis a kdy použít ve změti aplikovatel­ných zákonů, unijních nařízení a mezinárodních smluv


Zda a jak lze u českého soudu žalovat subjekty, pro něž na první pohled neexistuje pravomoc českých soudů


Zda se opravdu nedají exekuovat cizí rozhodčí nálezy


Promlčení cizích pravomocných rozhodnutí


Zda se kyperská (holandská) společnost řízená fakticky z ČR vymaní z dosahu českého práva


Zda lze volit právo pro smlouvu o převodu podílu či akcionářskou dohodu


Co volbou práva nevyřešíme


Co je nejčastějším důvodem neuznání cizích rozhodnutí


Jak dokazovat obsah cizího práva


Některé časté mýty a chyby při výkladu práv­ních předpisů regulujících přeshraniční transakce

 

Cíl semináře

Pokud si delší dobu kladete otázky z oblasti přeshraničních sporů, smluv či uznání a výkonu cizích rozhodnutí, na které vám nikdo není schopen dát srozumitelnou odpověď, přijďte na tento netradiční seminář. Jeho cílem není poskytnout strukturovaný výklad nějakého institutu, ale zodpově­dět co nejvíce rozličných praktických otázek, s nimiž si lámete hlavu. Přednášející neslibuje, že na vše bude mít správnou odpověď, nebude se ale vyhýbat odpovědím a otevřeně se podělí o to nejlepší ze svých zkušeností a znalostí.

Komu seminář doporučujeme

Všem právníkům, kteří přicházejí do styku se smlouvami a spory s ci­zím (přeshraničním) prvkem. Je vhodný zejména pro advokáty, firemní právníky, ale i soudce. Některé otázky mohou být užitečné i pro notáře a akademiky, neboť se budeme věnovat i otázkám, na něž v teorii panují různé názory.

Doporučené publikace

Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář

Bříza, Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček, Svoboda

2014, 768 stran, cena 1390 Kč, obj. číslo EKZ157