Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Právní otázky podnikání v SRN

Bez DPH: 518,18 Kč S DPH: 570,00 Kč
Autor:

Jiřina Hásová a kol.

ISBN: 978-80-7400-411-7
Počet stran: 304
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: EPH71
Datum vydání: 29.11.2011
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Spolková republika Německo patří k významným obchodním partnerům České republiky. Je proto vhodné se dostatečně orientovat v právní úpravě německého prostředí, kde jsou navazovány podnikatelské vztahy. Publikace podává přehled právních předpisů významných při podnikání, uvádí vymezení základních pojmů, které s podnikatelskou činností souvisí (podnikatel, firma, sídlo apod.), nastiňuje podmínky pro živnostenské podnikání, popisuje právní úpravu důležitou pro uzavírání smluv, jejich změnu, zajištění a ukončení, jakož i základní charakteristiku vybraných smluvních typů. Dále podává informace o společnostech občanského a obchodního práva, o postupu při řešení sporů v soudním řízení, v rozhodčím řízení, případně některým z alternativních způsobů řešení sporů, zařazen je rovněž výklad postupu, který se uplatňuje v insolvenčním řízení. Uvedena je základní charakteristika dané problematiky v českém právu a v německé právní úpravě, je poukázáno na hlavní odlišnosti v obou právních řádech. Kořeny právních úprav v ČR i v SRN jsou obdobné, neboť vycházejí z římského práva, přesto určité rozdíly existují a právní povědomí o nich může být důležité pro podnikatelskou veřejnost navazující obchodní vztahy v SRN, advokáty a právníky, kteří se zabývají agendou německého práva.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu