Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Právnické osoby a jejich typologie, 2. doplněné vydání

Bez DPH: 336,36 Kč S DPH: 370,00 Kč
Autor:

Jan Hurdík

ISBN: 978-80-7400-168-0
Počet stran: 120
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI44
Datum vydání: 3.11.2009
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace je výsledkem dlouhodobého odborného zájmu autora o právnické osoby a jejich právní i interdisciplinární charakteristiku. Navazuje na předcházející monografická i časopisecká díla, věnovaná nadacím a obecné právní charakteristice právnických osob.
Autor v monografii sleduje dvě dynamicky se měnící roviny. První je vývoj koncepce právnických osob, směřující k dosažení jejich jednotného právního základu a současně k mnohosti jevových podob, projevující se v jejich diferencovaných právních formách. Usiluje o nalezení společenských východisek a právního základu vědecky odůvodněné typologie právnických osob. Tento základ nachází v základních charakteristických rysech právnických osob, jejich společném základu daném jejich nejobecnějším společenským cílem a v konkrétních variabilních projevech jejich poslání, spojených s užitím odpovídajících právních forem. Druhá rovina překračuje rámec práva a hledá vývojové tendence právnických osob do budoucna v poznatcích ekonomické, sociologické aj. literatury, zabývající se vlivem změn, kterými prochází lidská společnost, na změny v podobě základního konceptu i jednotlivých typů právnických osob.

Monografi e je určena nejen čtenářům s právnickou profesí, ale i odborníkům z humanitně a ekonomicky zaměřených oborů.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu