Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PROBLEMATICKÁ MÍSTA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

11. dubna 2018 (10.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Profesor občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokát a mezinárodní rozhodce. Je specialistou na právo duševního vlastnictví, nekalou soutěž a ochranu osobnosti. Autor celé řady odborných děl, včetně komentáře k autorskému zákonu (C. H. Beck 1997) a spoluautor současného komentáře (C. H. Beck 2007). Člen bývalé Vysoké skupiny autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství. Působil též v rekodifikační komisi k občanskému zákoníku.

Obsah semináře

Právo duševního vlastnictví v kontextu nového občanského zákoníku


Nehmotné věci a pojetí jejich ochrany


Přímá nebo nepřímá ochrana

 

Způsoby prosazování práv

 

Zajišťování důkazů


Metody posuzování padělků


Výkon práv duševního vlastnictví: obchodní a neobchodní modely


Právo duševního vlastnictví v informační společ­nosti – základní otázky ochrany práv

 

Známkové právo a doménová jména

Cíl semináře

Cílem semináře je poukázat na praktické poznatky o prosazování práv průmyslového a jiného duševního vlastnictví v kontextu rekodifikace a systému soukromého práva.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen advokátům, patentovým zástupcům, podnikovým právníkům, soudcům a studentům práva.

Doporučené publikace

PŘIPRAVUJEME
Autorský zákon. Komentář, 2. vydání

Telec, Tůma

obj. číslo EVK19

 

Pojmové znaky duševního vlastnictví

Ivo Telec

2012, 168 stran, cena 490 Kč, obj. číslo PP79