Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

 • Semináře vedené odborníky na dané téma
 • Sleva na vybrané publikace
 • Texty zákonů k předmětu semináře
 • Občerstvení a oběd v podobě tříchodového menu
 • Příjemné prostředí čtyřhvězdičkového hotelu v centru Prahy
 
 1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE NOVÉHO ZÁKONA

  Přednášející: JUDr. Andrea Schelleová, LL.M., MBA, Ph.D.
  Datum konání: 7. září 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
 2. ZÁKON O REGISTRU SMLUV V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Martin Fadrný
  Datum konání: 13. září 2016 (9.00–12.15)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 200,00 Kč S DPH: 3 872,00 Kč
 3. NEKALÁ SOUTĚŽ V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ, JUDIKATUŘE A PRAXI

  Přednášející: JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  Datum konání: 14. září 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 290,08 Kč S DPH: 3 981,00 Kč
 4. NÁHRADA ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY Z PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

  Přednášející: JUDr. Petr Vojtek
  Datum konání: 20. září 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

  Přednášející: JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.
  Datum konání: 22. září 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč
 6. NÁJEM, PACHT A DALŠÍ ZPŮSOBY PŘENECHÁNÍ VĚCI K UŽÍVÁNÍ JINÉMU

  Přednášející: Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 4. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 7. ROZHODOVACÍ PRAXE SOUDŮ V OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV V NOZ

  Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.
  Datum konání: 6. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 8. REALITNÍ SMLOUVY V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov
  Datum konání: 11. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč
 9. VĚCNÁ PRÁVA K VĚCI CIZÍ (věcná břemena, právo stavby, zástavní právo)

  Přednášející: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
  Datum konání: 13. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 10. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Tomáš Procházka
  Datum konání: 18. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč
 11. ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍMI SOUDY VE SVĚTLE JUDIKATURY

  Přednášející: JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.
  Datum konání: 19. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 12. PLATEBNÍ STYK V KOSTCE

  Přednášející: JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.
  Datum konání: 20. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 13. ODČINĚNÍ NEMAJETKOVÉ ÚJMY A VZTAH PACIENT A POSKYTOVATEL. Náhrada škody na zdraví.

  Přednášející: JUDr. Jaroslav Svejkovský
  Datum konání: 25. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 14. NOVÉ INSTITUTY DĚDICKÉHO PRÁVA

  Přednášející: JUDr. Václav Bednář, Ph.D.
  Datum konání: 26. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč
 15. NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

  Přednášející: JUDr. Robert Krč, Ph.D.
  Datum konání: 27. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč

KONTAKTNÍ OSOBY – DOTAZY

 

Mgr. Markéta Foldynová, manažerka akademie

E-mail: marketa.foldynova@beck.cz
Tel: +420 273 139 217
Mob: +420 734 254 065

 

Kateřina Tomášková, koordinátorka seminářů

E-mail: katerina.tomaskova@beck.cz
Tel: +420 273 139 223
Mob: +420 735 177 291