Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

 • Semináře vedené odborníky na dané téma
 • Sleva na vybrané publikace
 • Texty zákonů k předmětu semináře
 • Občerstvení a oběd v podobě tříchodového menu
 • Příjemné prostředí pětihvězdičkového hotelu v centru Prahy
 
 1. STAVEBNÍ ZÁKON V JUDIKATUŘE SPRÁVNÍCH SOUDŮ

  Přednášející: Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.
  Datum konání: 3. října 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 2. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Jan Slanina
  Datum konání: 4. října 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 3. PLATEBNÍ STYK - AKTUÁLNĚ A PO NOVELE V ROCE 2018

  Přednášející: JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.
  Datum konání: 5. října 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 4. POVINNOSTI OBCÍ PŘI NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM

  Přednášející: JUDr. Adam Furek
  Datum konání: 9. října 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
 5. NÁHRADA ŠKODY A NEMAJETKOVÁ ÚJMA V AKTUÁLNÍ JUDIKATUŘE

  Přednášející: JUDr. Petr Vojtek
  Datum konání: 10. října 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 6. ZAHRANIČNÍ MATKA, ČESKÁ DCERA - AKTUÁLNÍ OTÁZKY VE SVĚTLE NOVELY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

  Přednášející: JUDr. Jan Lasák, LL.M.
  Datum konání: 11. října 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 4 290,08 Kč S DPH: 5 191,00 Kč
 7. SVĚŘENSKÉ FONDY. PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA PO PRÁVNÍ A DAŇOVÉ STRÁNCE

  Přednášející: JUDr. Jaroslav Svejkovský, Mgr. Ivan Kovář
  Datum konání: 12. října 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 8. SMLOUVY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

  Přednášející: JUDr. Andrea Schelleová, LL.M., MBA, Ph.D., Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 16. října 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 890,08 Kč S DPH: 4 707,00 Kč
 9. COMPLIANCE PROGRAMY - REALIZACE V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Miroslav Uřičář, Mgr. Zuzana Šimková
  Datum konání: 17. října 2017 (9.00–13.15)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
 10. ROZHODOVACÍ PRAXE NEJVYŠŠÍHO SOUDU V OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV

  Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.
  Datum konání: 19. října 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 11. DAŇOVÉ A SOUVISEJÍCÍ TRESTNÉ ČINY

  Přednášející: JUDr. František Púry, Ph.D.
  Datum konání: 23. října 2017 (9.00–13.15)
  Místo konání: HOTEL PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč
 12. GDPR V PRAXI A SEZNÁMENÍ S ePRIVACY

  Přednášející: JUDr. Lucie Kalašová, LL.M., Mgr. Zuzana Radičová, Mgr. Bc. David Burian, Mgr. Gabriela Jiráková
  Datum konání: 24. října 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 4 290,08 Kč S DPH: 5 191,00 Kč
 13. SPOLKY, NADACE A NADAČNÍ FONDY

  Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský
  Datum konání: 25. října 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
 14. ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH. NOVÝ ZÁKON A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  Přednášející: JUDr. Bc. Pavel Vetešník
  Datum konání: 26. října 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
 15. NOVÉ SMĚRY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI NA INTERNETU

  Přednášející: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  Datum konání: 2. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: HOTEL PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 16. REGISTR SMLUV. POVINNOSTI, RIZIKA A JEJICH ŘEŠENÍ V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Martin Fadrný
  Datum konání: 7. listopadu 2017 (9.00–13.15)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
 17. NÁHRADA ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY Z PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

  Přednášející: JUDr. Petr Vojtek
  Datum konání: 9. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 18. NÁJEM, PACHT A DALŠÍ ZPŮSOBY PŘENECHÁNÍ VĚCI K UŽÍVÁNÍ JINÉMU

  Přednášející: Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 13. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 890,08 Kč S DPH: 4 707,00 Kč
 19. PROBLEMATICKÁ MÍSTA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  Přednášející: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
  Datum konání: 14. listopadu 2017 (10.00–16.00)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
 20. PRÁVO MYSLIVOSTI. AKTUÁLNÍ OTÁZKY Z PRAXE

  Přednášející: Ing. Mgr. Bc. Václav Holý, JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D., Ing. et Ing. Jiří Janota, Ph.D.
  Datum konání: 15. listopadu 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 890,08 Kč S DPH: 4 707,00 Kč
 21. SMLOUVY O PŘEPRAVĚ

  Přednášející: JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL. M
  Datum konání: 21. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 22. ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELŮ I LÉKAŘŮ

  Přednášející: JUDr. Jaroslav Svejkovský
  Datum konání: 22. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 23. SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM - Uplatňování zákona v praxi s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře

  Přednášející: JUDr. Adam Furek
  Datum konání: 23. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 24. STAVEBNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE V ROCE 2018

  Přednášející: Mgr. Jana Machačková , Ing. Eva Fialová
  Datum konání: 27. listopadu 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 25. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU DODAVATELE

  Přednášející: JUDr. Andrea Schelleová, LL.M., MBA, Ph.D.
  Datum konání: 28. listopadu 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
 26. NÁHRADA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V PODNIKATELSKÉ A PRACOVNĚPRÁVNÍ PRAXI

  Přednášející: Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 4. prosince 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 890,08 Kč S DPH: 4 707,00 Kč
 27. STAVBY A NEMOVITOSTI V PRAXI A V AKTUÁLNÍ JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

  Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.
  Datum konání: 7. prosince 2017 (9.00–15.30)
  Místo konání: Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč

KONTAKTNÍ OSOBY – DOTAZY

 

Mgr. Livia Romani, manažerka akademie

E-mail: livia.romani@beck.cz
Tel: +420 273 139 217
Mob: +420 734 254 065

Žádost o zaslání katalogu seminářů