Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

 • Semináře vedené odborníky na dané téma
 • Sleva na vybrané publikace
 • Texty zákonů k předmětu semináře
 • Občerstvení a oběd v podobě tříchodového menu
 • Příjemné prostředí čtyřhvězdičkového hotelu v centru Prahy
 
 1. ODPOVĚDNOST ČLENŮ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

  Přednášející: JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M.
  Datum konání: 28. února 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 2. NOVINKY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

  Přednášející: Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov
  Datum konání: 1. března 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 3. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

  Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský
  Datum konání: 8. března 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 4. ZÁKON O REGISTRU SMLUV A Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍ POVINNOSTI

  Přednášející: Mgr. Martin Fadrný
  Datum konání: 14. března 2017 (9.00–13.15)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 200,00 Kč S DPH: 3 872,00 Kč
 5. STRATEGIE ÚSPĚŠNÉHO PODNIKU

  Přednášející: Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.
  Datum konání: 15. března 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 6. PRÁVA VĚŘITELŮ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

  Přednášející: Mgr. Petr Sprinz, LL.M.
  Datum konání: 21. března 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 7. KONCESE A PPP PROJEKTY Z POHLEDU NOVÉHO ZÁKONA A AKTUÁLNÍ JUDIKATURY

  Přednášející: JUDr. Robert Krč, Ph.D.
  Datum konání: 22. března 2017 (9.30–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 8. VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI, RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST, ÚPRAVA POMĚRŮ NEZLETILÝCH DĚTÍ (MODEL SPOLEČNÉ A STŘÍDAVÉ PÉČE A VYŽIVOVACÍ POVINNOSTI)

  Přednášející: JUDr. Hana Nová
  Datum konání: 23. března 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 9. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB Z HLEDISKA PREVENCE A REAKCE

  Přednášející: JUDr. Jan Vidrna
  Datum konání: 28. března 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 10. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2017 - CO VŠE SE ZMĚNÍ V PERSONÁLNÍ PRAXI

  Přednášející: Mgr. Marie Janšová
  Datum konání: 29. března 2017 (9.00–15.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 11. VYBRANÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE STAVEB, NEMOVITOSTÍ A NABÝVÁNÍ OD NEOPRÁVNĚNÉHO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

  Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.
  Datum konání: 30. března 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 12. ZÁSTAVNÍ PRÁVO A VĚCNÁ BŘEMENA

  Přednášející: JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., Ph.D.
  Datum konání: 4. dubna 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 13. PROSAZOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  Přednášející: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
  Datum konání: 5. dubna 2017 (10.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 14. SMLOUVY A NÁHRADA ŠKODY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

  Přednášející: Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 6. dubna 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 15. OCHRANA OSOBNOSTI

  Přednášející: JUDr. Tomáš Novosad
  Datum konání: 10. dubna 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 16. JAK PŘIPRAVIT KVALITNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Z POHLEDU POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO ZÁKONA A JUDIKATURY

  Přednášející: Mgr. Jiří Nezhyba
  Datum konání: 11. dubna 2017 (9.00–13.15)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 200,00 Kč S DPH: 3 872,00 Kč
 17. NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU V ČR

  Přednášející: doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc., doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
  Datum konání: 20. dubna 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 18. AUTORSKÉ PRÁVO V ARCHITEKTUŘE

  Přednášející: JUDr. et Mgr. Pavla Sýkorová
  Datum konání: 24. dubna 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 19. NÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

  Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
  Datum konání: 25. dubna 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 20. ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO

  Přednášející: JUDr. Jaroslav Svejkovský
  Datum konání: 26. dubna 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 21. ZAHRANIČNÍ MATKA, ČESKÁ DCERA - AKTUÁLNÍ OTÁZKY VE SVĚTLE NOVELY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

  Přednášející: JUDr. Jan Lasák, LL.M.
  Datum konání: 11. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
 22. ZÁKON O OBCÍCH - ZÁKLADY OBECNÍ SAMOSPRÁVY

  Přednášející: JUDr. Adam Furek
  Datum konání: 16. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 23. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Tomáš Procházka
  Datum konání: 17. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 24. VLASTNICTVÍ BYTŮ

  Přednášející: JUDr. Marek Novotný
  Datum konání: 18. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 25. PROBLÉMOVÉ INSTITUTY ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍMI SOUDY Z POHLEDU ÚČASTNÍKŮ

  Přednášející: JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.
  Datum konání: 23. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 26. ŘEŠENÍ ÚPADKU DLUŽNÍKA ODDLUŽENÍM SE ZOHLEDNĚNÍM NOVELY INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

  Přednášející: Mgr. Petr Sprinz, LL.M.
  Datum konání: 24. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 27. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NOVÉHO EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ GDPR

  Přednášející: JUDr. Lucie Kalašová, LL.M., Mgr. Zuzana Radičová, Mgr. Bc. David Burian
  Datum konání: 25. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
 28. NOVÝ ZÁKON O ZADAVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - VYBRANÉ OTÁZKY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

  Přednášející: Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.
  Datum konání: 30. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 29. NÁHRADA ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY

  Přednášející: Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 31. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 30. VYBRANÉ OTÁZKY VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ A ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ ZEJMÉNA Z POHLEDU SOUDNÍ PRAXE

  Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.
  Datum konání: 1. června 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 31. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - ROZHODOVACÍ PRAXE SOUDŮ

  Přednášející: JUDr. František Kučera
  Datum konání: 6. června 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 32. NOVÉ SMĚRY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI NA INTERNETU

  Přednášející: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  Datum konání: 7. června 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 33. VYBRANÉ ASPEKTY Z PROBLEMATIKY ZÁSTAVNÍCH PRÁV NEMOVITÝCH VĚCÍ, VČETNĚ ZŘÍZENÍ EXEKUTORSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

  Přednášející: Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov
  Datum konání: 8. června 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 34. OCEŇOVÁNÍ MAJETKU V PRAXI

  Přednášející: Doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
  Datum konání: 13. června 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 35. STAVEBNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON, VYHLÁŠKA A AKTUÁLNÍ JUDIKATURA

  Přednášející: JUDr. Robert Krč, Ph.D.
  Datum konání: 14. června 2017 (9.30–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč

KONTAKTNÍ OSOBY – DOTAZY

 

Mgr. Livia Romani, manažerka akademie

E-mail: livia.romani@beck.cz
Tel: +420 273 139 217
Mob: +420 734 254 065

 

Kateřina Tomášková, koordinátorka seminářů

E-mail: katerina.tomaskova@beck.cz
Tel: +420 273 139 223
Mob: +420 735 177 291

Žádost o zaslání katalogu seminářů