Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

 • Semináře vedené odborníky na dané téma
 • Sleva na vybrané publikace
 • Texty zákonů k předmětu semináře
 • Občerstvení a oběd v podobě tříchodového menu
 • Příjemné prostředí čtyřhvězdičkového hotelu v centru Prahy
 
 1. ZAHRANIČNÍ MATKA, ČESKÁ DCERA - AKTUÁLNÍ OTÁZKY VE SVĚTLE NOVELY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

  Přednášející: JUDr. Jan Lasák, LL.M.
  Datum konání: 11. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
 2. OCHRANA OSOBNOSTI

  Přednášející: JUDr. Tomáš Novosad
  Datum konání: 15. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 3. ZÁKON O OBCÍCH - ZÁKLADY OBECNÍ SAMOSPRÁVY

  Přednášející: JUDr. Adam Furek
  Datum konání: 16. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 4. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Tomáš Procházka
  Datum konání: 17. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 5. VLASTNICTVÍ BYTŮ

  Přednášející: JUDr. Marek Novotný
  Datum konání: 18. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 6. PROBLÉMOVÉ INSTITUTY ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍMI SOUDY Z POHLEDU ÚČASTNÍKŮ

  Přednášející: JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.
  Datum konání: 23. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 7. ŘEŠENÍ ÚPADKU DLUŽNÍKA ODDLUŽENÍM SE ZOHLEDNĚNÍM NOVELY INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

  Přednášející: Mgr. Petr Sprinz, LL.M.
  Datum konání: 24. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NOVÉHO EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ GDPR

  Přednášející: JUDr. Lucie Kalašová, LL.M., Mgr. Zuzana Radičová, Mgr. Bc. David Burian
  Datum konání: 25. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
 9. NOVÝ ZÁKON O ZADAVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - VYBRANÉ OTÁZKY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

  Přednášející: Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.
  Datum konání: 30. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 10. NÁHRADA ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY

  Přednášející: Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 31. května 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 11. VYBRANÉ OTÁZKY VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ A ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ ZEJMÉNA Z POHLEDU SOUDNÍ PRAXE

  Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.
  Datum konání: 1. června 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 12. VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI, RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST, ÚPRAVA POMĚRŮ NEZLETILÝCH DĚTÍ (MODEL SPOLEČNÉ A STŘÍDAVÉ PÉČE A VYŽIVOVACÍ POVINNOSTI)

  Přednášející: JUDr. Hana Nová
  Datum konání: 5. června 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 13. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - ROZHODOVACÍ PRAXE SOUDŮ

  Přednášející: JUDr. František Kučera
  Datum konání: 6. června 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 14. NOVÉ SMĚRY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI NA INTERNETU

  Přednášející: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  Datum konání: 7. června 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 15. VYBRANÉ ASPEKTY Z PROBLEMATIKY ZÁSTAVNÍCH PRÁV NEMOVITÝCH VĚCÍ, VČETNĚ ZŘÍZENÍ EXEKUTORSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

  Přednášející: Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov
  Datum konání: 8. června 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 16. OCEŇOVÁNÍ MAJETKU V PRAXI

  Přednášející: Doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
  Datum konání: 13. června 2017 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 17. STAVEBNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON, VYHLÁŠKA A AKTUÁLNÍ JUDIKATURA

  Přednášející: JUDr. Robert Krč, Ph.D.
  Datum konání: 14. června 2017 (9.30–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč

KONTAKTNÍ OSOBY – DOTAZY

 

Mgr. Livia Romani, manažerka akademie

E-mail: livia.romani@beck.cz
Tel: +420 273 139 217
Mob: +420 734 254 065

Žádost o zaslání katalogu seminářů