Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

 • Semináře vedené odborníky na dané téma
 • Sleva na vybrané publikace
 • Texty zákonů k předmětu semináře
 • Občerstvení a oběd v podobě tříchodového menu
 • Příjemné prostředí čtyřhvězdičkového hotelu v centru Prahy
 
 1. NÁJEM, PACHT A DALŠÍ ZPŮSOBY PŘENECHÁNÍ VĚCI K UŽÍVÁNÍ JINÉMU

  Přednášející: Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 4. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 2. ROZHODOVACÍ PRAXE SOUDŮ V OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV V NOZ

  Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.
  Datum konání: 6. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 3. REALITNÍ SMLOUVY V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov
  Datum konání: 11. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč
 4. VĚCNÁ PRÁVA K VĚCI CIZÍ (věcná břemena, právo stavby, zástavní právo)

  Přednášející: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
  Datum konání: 13. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 5. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Tomáš Procházka
  Datum konání: 18. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč
 6. ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍMI SOUDY VE SVĚTLE JUDIKATURY

  Přednášející: JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.
  Datum konání: 19. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 7. PLATEBNÍ STYK V KOSTCE

  Přednášející: JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.
  Datum konání: 20. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 8. ODČINĚNÍ NEMAJETKOVÉ ÚJMY A VZTAH PACIENT A POSKYTOVATEL. Náhrada škody na zdraví.

  Přednášející: JUDr. Jaroslav Svejkovský
  Datum konání: 25. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 9. NOVÉ INSTITUTY DĚDICKÉHO PRÁVA

  Přednášející: JUDr. Václav Bednář, Ph.D.
  Datum konání: 26. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč
 10. NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

  Přednášející: JUDr. Robert Krč, Ph.D.
  Datum konání: 27. října 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
 11. BYTOVÁ DRUŽSTVA

  Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský
  Datum konání: 3. listopadu 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 12. AUTORSKÉ PRÁVO - OHLÉDNUTÍ, SOUČASNOST, VIZE

  Přednášející: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
  Datum konání: 8. listopadu 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 13. NÁHRADA ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY

  Přednášející: Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 9. listopadu 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 14. NOVÉ SMĚRY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI NA INTERNETU

  Přednášející: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  Datum konání: 10. listopadu 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 990,08 Kč S DPH: 4 828,00 Kč
 15. TRESTNĚPRÁVNÍ OCHRANA ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ

  Přednášející: JUDr. František Púry, Ph.D.
  Datum konání: 22. listopadu 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 16. ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO

  Přednášející: JUDr. Jaroslav Svejkovský
  Datum konání: 23. listopadu 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč
 17. PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY A JEDNATELÉ OBCHODNÍCH KORPORACÍ

  Přednášející: JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M.
  Datum konání: 23. listopadu 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč
 18. ZAJIŠTĚNÍ DLUHŮ

  Přednášející: Mgr. Ivan Chalupa, Mgr. David Reiterman
  Datum konání: 29. listopadu 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč
 19. ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH a související právní předpisy

  Přednášející: JUDr. Bc. Pavel Vetešník
  Datum konání: 30. listopadu 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 20. SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY- nový zákon, nová sektorová směrnice, aktuální judikatura a rozhodovací praxe

  Přednášející: JUDr. Robert Krč, Ph.D.
  Datum konání: 30. listopadu 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: HOTEL MAJESTIC PLAZA, Štěpánská 33, 110 00 Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 21. OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV

  Přednášející: doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
  Datum konání: 1. prosince 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 22. ZÁKON O REGISTRU SMLUV V PRAXI

  Přednášející: Mgr. Martin Fadrný
  Datum konání: 6. prosince 2016 (9.00–12.15)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 200,00 Kč S DPH: 3 872,00 Kč
 23. SMLOUVY A NÁHRADA ŠKODY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

  Přednášející: Mgr. Martin Pelikán
  Datum konání: 7. prosince 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 590,08 Kč S DPH: 4 344,00 Kč
 24. PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ VE SVĚTLE NOVÉ JUDIKATURY

  Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.
  Datum konání: 8. prosince 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 790,08 Kč S DPH: 4 586,00 Kč
 25. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ, JUDIKATUŘE A PRAXI

  Přednášející: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D
  Datum konání: 13. prosince 2016 (9.00–16.00)
  Místo konání: Hotel MAJESTIC PLAZA PRAGUE, Štěpánská 33, Praha 1
  Bez DPH: 3 490,08 Kč S DPH: 4 223,00 Kč

KONTAKTNÍ OSOBY – DOTAZY

 

Mgr. Markéta Foldynová, manažerka akademie

E-mail: marketa.foldynova@beck.cz
Tel: +420 273 139 217
Mob: +420 734 254 065

 

Kateřina Tomášková, koordinátorka seminářů

E-mail: katerina.tomaskova@beck.cz
Tel: +420 273 139 223
Mob: +420 735 177 291

Žádost o zaslání katalogu seminářů