Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

TREND HOME OFFICE A FIREMNÍCH BENEFITŮ PRO MODERNÍ FIRMY: JAKÁ PRAVIDLA UVÁDÍ PRACOVNÍ PRÁVO?

12. června 2018 (9.00–12.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Martin Kornel, Ph.D.

Je řídícím advokátem ve Frank Bold advokáti, s. r. o. Dříve působil jako člen představenstva a vrcholový manažer v několika velkých podnicích, kde od­povídal zejména za právní, personální a systémové otázky. Zároveň je vyuču­jícím na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a pravidelně vystupuje na odborných konferencích v ČR i zahraničí. Je autorem a spoluautorem desítek odborných článků a monografií. V praxi se specializuje na soukromé právo, především právo obchodních korporací a mezinárodního obcho­du, smluvní a pracovní právo. Pravidelně školí, publikuje odborné texty v oblasti ochrany osobních údajů a odpovídá za poskytová­ní právních služeb klientům v souvislosti s GDPR.

Obsah semináře

Sjednávání benefitů nebo odměn ve smlouvě či stanovených vnitřním předpisem


Nediskriminační kritéria pro přiznání benefitů a odměn


Home office, pružné pracovní doby, dovolené navíc


Sick days


Volnočasové benefity (cafeterie apod.)


Závodní stravování a stravenky


Využití prostředků zaměstnavatele i pro soukro­mé účely (telefon, notebook, automobil)


Školky a dětské skupiny


Příspěvky na penzijní a zdravotní připojištění


Vzdělávání zaměstnanců

 

Cíl semináře

Chcete nabídnout vašim zaměstnancům benefity? Je dobré vědět, jak je ve firmě právně nastavit – například zda zvolit cestu interního předpisu či si benefity upravovat přímo v pracovní smlouvě se zaměst­nanci. Jak zaručit, aby benefity nemohly mít diskriminační charakter vůči některým zaměstnancům? Nebo jak si ošetřit, že benefit zůstane benefitem a nebude možno jej nárokovat například po dobu výpovědní doby u výpovědi z důvodu porušování pracovní kázně? Pokud byste chtěli vašim zaměstnancům nabídnout jako benefit možnost využití kola nebo automobilu k pracovním i soukromým účelům, je dobré vědět, kam sahá vaše odpovědnost za škodu jako zaměstnavatele a co všechno je pracovním úrazem. Na semináři získáte také informace o tom, jaké změny se plánují v oblasti dnes již velmi oblíbené možnosti home office.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je doporučen HR personalistům, manažerům, majitelům a jed­natelům menších společností, firemním právníkům, finančním ředitelům, účetním a ekonomům.