Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář

Bez DPH: 1 281,82 Kč S DPH: 1 410,00 Kč
Autor:

Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha

ISBN: 978-80-7400-116-1
Počet stran: 824
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ137
Datum vydání: 14.8.2012
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

- 1. ledna 2012 nastala zásadní koncepční změna trestního práva: průlom do zásady individuální trestní odpovědnosti

- Prakticky zaměřený komentář si klade za cíl ozřejmit smysl jednotlivých ustanovení zákona a usnadnit jejich správnou aplikaci

- Zapracovává přitom jak podklady zpracované při přípravě zákona, tak aktuální i dříve publikovanou judikaturu

- Zvláštní pozornost je věnována otázkám, které zákon z důvodu své speciality k dalším trestním předpisům výslovně neřeší

- Publikaci připravil autorský kolektiv renomovaných odborníků pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, autora tohoto zákona i trestního zákoníku
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu