Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Trestní zákoník s judikaturou a souvisejícími předpisy

Bez DPH: 1 427,27 Kč S DPH: 1 570,00 Kč
Autor:

D. Prouza

ISBN: 978-80-7400-187-1
Počet stran: 1280
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EZJ8
Datum vydání: 2.3.2010
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Publikace reaguje na rekodifikaci trestního práva hmotného a s tím související legislativní změny, které vyústily v přijetí trestního zákoníku. Kniha představuje jedinečnou pomůcku, která čtenáři kromě rychlé orientace v nové právní normě ve světle dosavadního trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.) nabídne přehled aplikovatelné judikatury týkající se jednotlivých ustanovení trestního zákoníku, případně takové, která by v širších souvislostech vedla k hlubšímu zamyšlení a možným výkladům příslušných ustanovení nové úpravy.

Pro pokud možno co největší pohodlí a funkčnost byla do textu k jednotlivým ustanovením trestního zákoníku přiřazena i odpovídající ustanovení dosavadní trestního zákona, aby tak byly zřejmé případné rozdíly v jednotlivých právních úpravách. Vzhledem k jisté míře interdisciplinarity trestního práva hmotného, tedy alespoň co se blanketních a odkazovacích ustanovení trestního zákoníku týká, byla zařazena i vybraná rozhodnutí z oblasti civilněprávní, obchodněprávní a správněprávní.Knihu navíc doplňuje i přehledná tabulka, která postihuje vztahy mezi starou a novou zákonnou úpravou trestního práva hmotného.

Tato příručka bude užitečnou pomůckou zejména pro všechny soudce, advokáty, orgány činné v trestním řízení a vůbec všechny, kdo se v současnosti pracují s novou úpravou v trestním zákoníku.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu