Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

VĚCNĚPRÁVNÍ ASPEKTY BYTOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ

20. března 2018 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Marek Novotný

Advokát, zabývá se právem nemovitostí a bytovým spoluvlastnictvím, autor komentářů k bytovému spoluvlastnictví, spolupracuje s MMR ČR a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Odborná asistentka na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, asistentka soudce Nejvyššího soudu, zabývá se problematikou věcných práv v národním a evropském kontextu.

Obsah semináře

 

 

Právní úprava bytového spoluvlastnictví (vč. přechodných ustanovení ObčZ) 

 

Spoluvlastnictví a spoluvlastnictví bytové


Způsoby vzniku jednotky


Jiná věcná práva a vznik jednotky


Prohlášení vlastníka, jeho opravy a změny


Právo stavby a bytové spoluvlastnictví


Smlouva o výstavbě


Oddělení ze spoluvlastnictví a jeho zrušení


Převod vlastnictví jednotky


Převod vlastnictví jednotky a jiná věcná práva (včetně spoluvlastnictví jednotky)


Pojem správy domu a její formy


Správa domu a jiná věcná práva


Společenství vlastníků a jeho význam


Společenství vlastníků a jiná věcná práva


Společenství vlastníků a nabývání nemovitostí


Zrušení společenství vlastníků a byt. spoluvlastnictví a jejich důsledky

 

Cíl semináře

Poskytnout komplexní přehled o věcněprávních otázkách bytového spoluvlastnictví a jejich souvislostech, a to pohledem dvou specialistů, kteří jak svými bohatými zkušenostmi tak i teoretickým přehledem (i s přesahem do legislativy) vysvětlí nejdůležitější aspekty jednání v dané problematice.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro širokou veřejnost, včetně členů orgánů společenství vlastníků, správce nemovitostí, právníky i advokáty specializující se na řešení otázek nemovitostí a otázek s tím souvisejících.