Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Veřejné statky. Teorie a experiment

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

Jiří Špalek

ISBN: 978-80-7400-353-0
Počet stran: 224
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK35
Datum vydání: 1.1.2011
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace je zaměřená především na problematiku soukromého poskytování veřejných statků. V této souvislosti je vysvětlen fenomén tzv. černého pasažérství. Důraz je kladen na identifikaci a sumarizaci možností, které mohou tomuto jevu předejít, či ho nějakým způsobem omezit, aniž by byl nutný zásah státu do ekonomiky. Autor hledá odpověď na otázky: Mohou lidé dobrovolně spolupracovat, aniž by jim to bylo nařízeno? Za jakých podmínek může tato spolupráce nastat a které faktory jí mohou napomáhat? U kterých typů veřejných statků nelze tuto spolupráci naopak očekávat?

Zvláštní pozornost je věnována jednomu z tradičních příkladů veřejného statku, a to charitativní činnosti. Právě příklad charity ukazuje, že spojení mezi veřejným statkem a veřejným poskytováním není v praxi pravidlem.

Pro studium soukromého poskytování veřejných statků mají nezastupitelný význam ekonomické experimenty, které postupně vedly dokonce k přehodnocení teorie a jejímu značnému obohacení. Přínos publikace spočívá mj. právě ve spojení experimentální ekonomie a teorie veřejných statků. Autor uvádí příklady experimentů, které byly realizovány na zejména českých vysokých školách.

Text je doplněn případovou studií Podoba a výsledky výukového experimentu s veřejnými statky a přílohami, které obsahují mj. vybrané modely teorie her. V závěru je uvedena aktuální literatura, nechybí ani jmenný a věcný rejstřík.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu