Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

AGILNÍ VÝVOJ V IT A JEHO ZACHYCENÍ DO SMLUV

9. června 2020 (13.30–17.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Jana Sedláková

Zakladatelka advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL. Dlouhodobě se věnuje právu informačních technologií. Díky práci pro inovativní technologické společnosti se i její znalosti v oboru neustále posouvají a drží krok s rychle se měnícím světem IT. Pod jejím vedením získala SEDLAKOVA LEGAL ocenění jako doporučovaná kancelář v Právnické firmě roku 2019 pro kategorii právo informačních technologií a právo duševního vlastnictví.

Obsah semináře


Agilita z pohledu vývoje SW


Předmět smlouvy – jak správně zachytit požadovaný výsledek


Projektové řízení z pohledu dodavatele a objednatele


Změnové řízení


Dokumentace vývoje a zadání


Odevzdávání a přejímání iterací


Vytýkací řízení


Akceptační kritéria


Metody platby
Fixed price
Time & Material
Další

 Cíl semináře

Seminář účastníkům nabídne komplexní pohled na právní aspekty vývoje software s ohledem na jeho předatelnost. Účastníci budou schopni po skončení semináře identifikovat a mitigovat rizika spojená s předáváním software vytvořeného na míru.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je vhodný pro podnikové právníky, manažery zodpovědné za nákup software nebo firmy které se vývojem software zabývají. Rovněž pro advokáty, kteří se zabývají právem IT na pokročilejší úrovni.