Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Akciové společnosti, 7. vydání

Bez DPH: 1 190,91 Kč S DPH: 1 310,00 Kč
Autor:

Dědič, Štenglová, Kříž, Čech

ISBN: 978-80-7400-404-9
Počet stran: 704
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: EPH68
Datum vydání: 15.12.2011
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, valné hromady, nabídek převzetí a přeměn a rovněž pasáže související s významnými změnami právní úpravy podnikání na kapitálovém trhu. Do sedmého vydání byla začleněna i právní úprava dalšího orgánu, který musejí některé akciové společnosti zřizovat (výboru pro audit), a promítnuty byly i změny vyvolané tím, že v červenci 2010 převzal evidenci cenných papírů, do té doby vedenou Střediskem cenných papírů, centrální depozitář cenných papírů. Zapracována byla rovněž nová judikatura ve věcech akciových společností.

Publikace je určena široké právnické veřejnosti i vrcholovým zaměstnancům a členům orgánů akciových společností, využijí ji rovněž studenti právnických a ekonomických fakult.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu