Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

AKTUÁLNÍ JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SOUDU K NÁHRADĚ ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY

21. března 2019 (9.00–15.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 390,08 Kč S DPH: 5 312,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Petr Vojtek

Je soudcem Nejvyššího soudu ČR od roku 1998, nyní působí v senátu specializovaném na náhradu škody a nemajetkové újmy. Kromě rozhodovací činnosti se věnuje též výuce, je lektorem Justiční akademie, externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci publikační činnosti je například členem redakční rady časopisu Soudní rozhledy, spoluautorem Souboru civilních rozhodnutí NS a spoluautorem komentáře k zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (vše C. H. Beck).

Obsah semináře

 

Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu


Prevenční povinnost


Spoluzpůsobení si újmy poškozeným


Medicínské právo


Provoz dopravního prostředku, vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel


Regresní nárok zdravotní pojišťovny


Rozsah náhrady škody


Stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu


Nároky při poškození zdraví


Metodika Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví


Nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké


Databáze judikatury k nemajetkové újmě (www.datanu.cz)

 

Cíl semináře

Seminář představí přehled aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu, soudů nižších stupňů a rovněž i některých nálezů Ústavního soudu v oblasti deliktních závazků, tj. povinnosti hradit škodu a nemajetkovou újmu podle občanského zákoníku (§ 2894 a násl. o. z.). Rozbor zásadních rozhodnutí podle dřívější úpravy bude doplněn i úvahou o jejich využitelnosti podle nového občanského zákoníku.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen advokátům, kteří ve své praxi řeší náhradu škody a nemajetkové újmy. Všem, kteří se chtějí dozvědět aktuální vývoj judikatury.