Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA A NÁVRH NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

4. prosince 2019 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty UK v Praze, také člen Legislativní rady vlády a dlouholetý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu, který stál např. za přijetím nového občanského zákoníku a trestního zákoníku. Nyní je vedoucím autorského kolektivu nového stavebního zákona. Jako jeden z mála právníků obdržel Českou cenu za architekturu (za sepis Pražských stavebních předpisů https://ceskacenazaarchitekturu.cz/predstavujeme-vyjimecne-pociny-ceske-ceny-za-architekturu-prazske-stavebni-predpisy/)

 

 

Obsah semináře

 

Aktuální problémy veřejného stavebního práva


Aktuální "urychlovací" novela stavebního zákona


Stav rekodifikace veřejného stavebního práva


Principy rekodifikace podle schváleného věcného záměru vládou


Aktuální návrh paragrafového znění nového stavebního zákona a doprovodných novel


Institucionální změny – nová soustava státní stavební správy


Zrušení závazných stanovisek a integrace dotčených orgánů


Změny v oblasti územního plánování


Jednotné řízení o povolení stavby a další procesní změny


Změny stavebního práva hmotného a technických norem


Změny v soudním přezkumu


Očekávaný postup legislativního procesu


Diskuse

 

 

Cíl semináře

Výklad principů rekodifikace veřejného stavebního práva a paragrafového znění nového stavebního zákona těsně před rozesláním do meziresortního připomínkového řízení
od vedoucího autorského týmu nového stavebního zákona.

 

Komu seminář doporučujeme

Seminář informuje o nejaktuálnějších novinkách z oblasti veřejného stavebního práva. Je určen pro všechny právníky a odbornou veřejnost zabývající se procesy územního plánování a povolování staveb, včetně problémů složkových zákonů a přezkumu z řad zaměstnanců územních samospráv, stavebních úřadů, dotčených orgánů, developerů, stavebníků, vlastníků a správců technické infrastruktury v území, správních soudců, advokátů a autorizovaných osob zabývajících se veřejným právem.