Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

AKTUÁLNÍ VYBRANÉ PROBLÉMY PŘI IMPLEMENTACI PRAVIDEL GDPR

15. května 2019 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Bc. David Burian

Od roku 2001 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jako expert ochrany osobních údajů se podílel na řadě projektů Evropské unie zaměřených na podporu aktivit v oblasti ochrany osobních údajů v zemích východní Evropy (Albánie, Makedonie). Problematiku GDPR pravidelně přednáší a je autorem a  spoluautorem řady odborných článků na téma ochrany osobních údajů podle nového nařízení.

Mgr. Gabriela Jiráková

Advokátka specializující se na ochranu osobních údajů a spolupracující s advokátní kanceláří bpv Braun Partners s.r.o. Působí jako člen výukových a pracovních platforem věnujících se GDPR a ePrivacy, je certifikovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů, věnuje se publikační činnosti a přednáší. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze.

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Advokátka dlouhodobě se specializující na poradenství v oblasti pracovního prá­va a ochrany osobních údajů. Věnuje se také publikační a lektorské činnosti.        Tr­vale spolupracuje s advokátní kanceláří bpv Braun Partners s. r. o.

Mgr. Martin Vrba

Pracuje jako Data Protection Officer pro významnou mezinárodní skupinu zabývající se výrobou a distribucí nápojů. Vedle praktických zkušeností s implementací pravidel GDPR je také certifikovaným vyšetřovatelem podvodů. Předcházející zkušenosti z oblasti forenzních služeb získal v mezinárodní auditorské společnosti, kde se zabýval převážně vyšetřováním finančních podvodů, jiných druhů hospodářské kriminality, podporou klientů v pojistných sporech a compliance.

Obsah semináře

 

Novinky v české legislativě týkající se zpracování osobních údajů
Zajímavé příklady z naší praxe a upozornění na časté chyby

 


Audity u zpracovatele
Důsledky Brexitu pro zpracování osobních údajů
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

 

 

Aktuální zkušenosti a poznatky z dozorové praxe
Aktuální stav vývoje zavádění certifikačních mechanismů a kodexů chování
Vybrané aktuální problémy z oblasti přenosů údajů do třetích zemí

 


Vztah a rozdíly mezi DPO a CPO
Praktická opatření pro zajištění dostupnosti pověřence jmenovaného pro více podniků zároveň
Aktuální problémy z každodenní praxe

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o nejnovějším vývoji české legislativy v oblasti ochrany osobních údajů, poznatky z každodenní praxe přednášejících a informovat o aktuálním vývoji při zavádějí pravidel GDPR do praxe s ohledem na přijatá stanoviska Sboru pro ochranu osobních údajů.

Komu seminář doporučujeme

Seminář doporučujeme všem, kteří se o problematiku ochrany osobních údajů zajímají a to zejména pověřencům pro ochranu osobních údajů, podnikovým právníkům, administrativním pracovníkům obchodních společností, kteří mají ochranu osobních údajů u svého zaměstnavatele na starosti ale i advokátům, kteří se chtějí dozvědět poznatky z praxe v této oblasti.