Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ARGUMENTACE V PRÁVU

2. prosince 2019 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.

Jako právník ve státní správě zastupuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v orgánech vlády jako např. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, Výbor pro EU či Výbor vládního zmocněnce pro zastupování před SDEU a dalších vládních či meziresortních pracovních a poradních orgánech. Zastupuje ČR při vyjednávání a tvorbě evropské legislativy v rámci pracovních skupin Rady a Evropské Komise. Podílí se na tvorbě legislativy i na národní úrovni (např. spoluautor zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže).
Působil jako hlavní editor právního informačního systému a v rámci odborné stáže na Nejvyšším správním soudě. Pravidelně publikuje, přednáší a vyučuje v akademické sféře.

Obsah semináře


Aplikace a interpretace práva
aplikace práva
interpretace práva
tvorba práva
jednotlivé metody výkladu a jejich správný výběr

 

Základy argumentace
jak správně a právně argumentovat
jak argumentovat v písemném projevu
jak strukturovat podání nebo rozhodnutí

 

Zdroje práva
jaké jsou prameny a zdroje práva v našem prostředí
sbírky právních předpisů
sbírky soudních rozhodnutí
oficiální sbírky versus soukromé sbírky
databáze právních informací

 

Jaké používat právní předpisy
jaké předpisy můžeme aplikovat
druhy právních předpisů
tvorba předpisů na národní, evropské i interní úrovni
závaznost předpisů

 

Jak používat judikaturu a literaturu
jaká soudní rozhodnutí a jejich části používat
tvorba a publikace judikatury
citace judikatury a tzv. právní věty
relevance judikatury a nepublikovaná judikatura

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost se základy řádné aplikace práva v praxi jako např. výběru zdrojů práva, jejich správného užití, tvorby práva a právní interpretace.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro právníky i neprávníky, kteří se ve své každodenní profesní praxi setkávají s výkladem právních předpisů, resp. správních či soudních rozhodnutí. Téma může být přínosem  například pro zástupce  podniků, advokáty, soudy, úřady či samosprávu.