Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ARGUMENTACE V PRÁVU A ZDROJE PRÁVA

14. prosince 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.

Jako právník ve státní správě zastupuje v řízeních před civilními soudy i v rámci tzv. vládní agendy v odborných meziresortních skupinách, např. v pracovní komisi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.
Podílí se na tvorbě legislativy na evropské i národní úrovni (např. spoluautor zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže). Vedle toho i pravidelně publikuje, přednáší a vyučuje jako vysokoškolský pedagog v akademické sféře.

 

Obsah semináře

Aplikace a interpretace práva
Aplikace práva
Interpretace práva
Tvorba práva
Jednotlivé metody výkladu

 

Základy argumentace
Jak správně a právně argumentovat
Jak argumentovat v písemném projevu
Jak strukturovat podání nebo rozhodnutí

 

Zdroje práva
Jaké jsou prameny práva a zdroje práva v našem prostředí
Sbírky právních předpisů
Sbírky soudních rozhodnutí
Oficiální versus soukromé zdroje práva
Databáze právních informací a jejich využívání

 

Jaké používat právní předpisy
Druhy právních předpisů
Tvorba předpisů na národní, evropské i interní úrovni
Vyhlašování a publikace právních předpisů
Platnost, účinnost a závaznost předpisů

 

Jak používat judikaturu
Jaká soudní rozhodnutí a jejich části používat
Tvorba a publikace judikatury
Citace judikatury a tzv. právní věty
Relevance judikatury a nepublikovaná judikatura

 

 

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit odbornou veřejnost se základy řádné argumentace a zejména zasvětit do základních souvislostí praktických procesů v tvorbě právních předpisů, judikatury či vytváření konkrétních zdrojů práva a jejich správného použití v právní praxi.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro právníky i jiné osoby, kteří se ve své každodenní profesní praxi setkávají s výkladem právních předpisů, resp. správních či soudních rozhodnutí. Téma může být přínosem  například pro zástupce  podniků, advokáty, soudy, úřady či samosprávu.