Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Audit podniku a jeho operací

Bez DPH: 400,00 Kč S DPH: 440,00 Kč
Autor:

J. Dvořáček

ISBN: 80-7179-809-6
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: BP42
Dostupnost Skladem
Jedná se o první publikaci na našem knižním trhu, která se systematicky zabývá auditem podniku a jeho operací. Prostřednictvím auditu operací lze uskutečnit celkovou, hloubkovou studii daného podniku, zaměřenou buď na určitou činnost, oddělení či funkci, nebo na podnikové metody, systémy a používání materiálních a lidských zdrojů. Závěrečná auditorská zpráva obsahuje nejen identifikaci nedostatků a problémů v dané oblasti, ale i doporučení vhodných opatření k jejich nápravě. Je tak významným nástrojem managementu k dosažení účinnějšího způsobu řízení. Audit podniku je zaměřen na hodnocení současné pozice podniku a jeho očekávaný vývoj. Provádí se i v případě zájmu o jeho koupi, neboť kupce zajímá nejen současná finanční situace, ale i možnost rozvoje podniku. V závěru nalezne čtenář také seznam literatury k danému tématu a rejstřík
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy