Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

AUTORSKÉ PRÁVO V ARCHITEKTUŘE

28. ledna 2019 (9.00–15.30)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici, Praha 1
Bez DPH: 4 190,08 Kč S DPH: 5 070,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. et Mgr. Pavla Sýkorová, Ph.D.

Již řadu let se věnuje autorskému právu v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. U nakladatelství C. H. BECK jí nedávno vyšla na stejné téma také kniha, která je jedinou monografií uceleně se zabývající touto problematikou v České republice. Absolvovala několik zahraničních stáží a studijních pobytů (Stanford University, USA, Berkeley University of California, USA, University of Wolverhampton, UK, Rechtswissenschaftliche Fakultät, FriedrichSchillerUniversität, Jena, Germany). Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí (naposledy v Kodani, Římě, Ženevě, Cambridgi a Liverpoolu). V dubnu 2016 složila zkoušku z Mezinárodního práva duševního vlastnictví (IP Law) v Ženevě u WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví), organizaci OSN.

Obsah semináře

Seminář poskytne účastníkům komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektuře. Důraz bude kladen na řešení autorskoprávních problémů, se kterými se architekti potýkají a se kterými vyhledávají právní pomoc. Účastníkům budou představeny především hmotněprávní prostředky ochrany vyplývající z autorského práva, tj. z autorského zákona a občanského zákoníku (náhrada škody, právo na přiměřené zadostiučinění a bezdůvodné obohacení).

 

 

Architektonické dílo a jeho úprava v České republice a zahraničí

 

Pojmové znaky díla (včetně vysvětlení dichotomie myšlenky a jejího vyjádření)

 

Autorství v České republice a zahraničí

 

Práva autora architektonického díla a jejich trvání


Hranice mezi inspirací, užitím části díla a porušením autorských práv

 

Obrana autora proti neoprávněným zásahům do jeho díla

 

Obrana porušitele (vysvětlení účelu zákonných licencí, zejména tzv. svobody panoramatu)

 

Související judikatura

 

Dotazy a diskuse

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je přiblížit tuto problematiku zejména advokátům, na které se čím dál častěji obracejí architekti se svými autorskoprávními problémy v oblasti architektury. Nadále totiž přetrvává o této oblasti autorského práva velmi malé povědomí. Bude podán komplexní výklad základních pojmů. Podstatná část semináře bude věnována právním prostředkům ochrany architektonického díla. Výklad bude doplněn o bohatý přehled příkladů z praxe a o aktuální judikaturu nejen českých, ale i zahraničních soudů.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen zejména advokátům a advokátním koncipientům, orgánům veřejné správy, architektům, studentům právnických a architektonických fakult a široké veřejnosti, která se již setkala a má zkušenosti s touto problematikou.