Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Autorský zákon. Komentář, 5. vydání

Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč
Autor:

Chaloupková, Václav Holý

ISBN: 978-80-7400-671-5
Počet stran: 392
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK63
Datum vydání: 4.10.2017
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti záznamu uměleckého výkonu a majetkových práv výrobce zvukového záznamu v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti takového záznamu.
Kniha obsahuje též komentář úpravy licenční smlouvy, která byla včleněna do nového občanského zákoníku (§ 2358 a násl. ObčZ).

Klíčová slova

autor, autorské dílo, licence, kolektivní správa
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy