Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Občanský zákoník. Komentář & Zákon o obchodních korporacích. Komentář

Bez DPH: 6 166,36 Kč S DPH: 6 783,00 Kč
Autor:

Petrov, Výtisk, Beran, Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk a kol.

Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BVK17
Datum vydání: 1.6.2017
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


NEJAKTUÁLNĚJŠÍ KOMENTÁŘ K OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU NA TRHU A DRUHÉ VYDÁNÍ KLÍČOVÉHO KOMENTÁŘE K ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!

NAKUPTE OBA KOMENTÁŘE V RÁMCI AKCE 2v1 A MÍSTO 7 980 Kč ZA OBA KOMENTÁŘE ZAPLATÍTE JEN 6 783 Kč!


* Sleva se nesčítá s ostatními slevami. Neplatí pro dodávky mimo ČR.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. KOMENTÁŘ
Petrov * Výtisk * Beran a kol.
datum vydání: 1. 6. 2017
cena samostatně: 4 990 Kč


Stručný a přitom obsahově plnohodnotný výklad v jednom svazku co nejpodrobněji zpracovává dostupné zdroje, zejména nová soudní rozhodnutí a tu část dosavadní judikatury, kterou lze použít i za účinnosti nového občanského zákoníku. Všech 3 120 stran řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované. Čtenářský komfort zajišťuje tisk na unikátním odlehčeném papíře, inovativní grafická podoba a pečlivě strukturovaný text – vše v jednom kompletním svazku.
Autorský kolektiv čítá 82 odborníků, kteří za 3 roky účinnosti občanského zákoníku měli možnost nabýt konkrétní zkušenosti s jeho uplatňováním v jednotlivých, specializovaných oblastech. Zastoupeni jsou zejména soudci Nejvyššího soudu, krajských a okresních soudů, advokáti, notáři a vyučující na právnických fakultách, ale také talentovaní justiční čekatelé a asistenti, advokátní koncipienti a notářští kandidáti.
Komentář zpracovává i novelu občanského zákoníku provedenou zákonem č. 460/2016 Sb.; je zde přehledně znázorněno znění občanského zákoníku před účinností novely i po ní.

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. 2. VYDÁNÍ. KOMENTÁŘ
Štenglová * Havel * Cileček * Kuhn * Šuk
datum vydání: 26. 6. 2017
cena samostatně: 2 990 Kč


Nové vydání úspěšného komentáře aktualizuje a významně rozšiřuje vydání první z roku 2013. Přináší podstatně doplněný výklad ke klíčovým pasážím zákona a přehled nové judikatury, literatury vydané od roku 2013 a novelu zákona č. 458/2016 Sb. Ač komentář míří především na zákon o obchodních korporacích, poukazuje na souvislosti s občanským zákoníkem a navazujícími předpisy.
Komentář věnuje pozornost nejen výkladu dílčích pravidel, ale současně se snaží předložit výklad celé koncepce obchodních korporací a jejich zařazení do regulace právnických osob podle občanského zákoníku.
V potřebném rozsahu se komentuje jak obecná správa korporací (péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku, smlouva o výkonu funkce apod.), tak zásadní aspekty koncernového práva (ovlivnění, koncern, postavení společníka v koncernu apod.) a jednotlivých obchodních korporací.
Komentář rovněž předkládá výklad úpravy dluhu podílu, akcií a kmenových listů, kumulativního hlasování, monistického způsobu řízení akciové společnosti nebo bytového a sociálního družstva a dalších institutů.

Klíčová slova

občanský zákoník,obchodní korporace, akciová společnost, družstvo
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy