Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

10.10.2016

Rozhovor: Nový zákon o veřejných zakázkách.

JUDr. Robert Krč, Ph.D., je autorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách. Má desetiletou praxi s přezkumem veřejných zakázek z...

23.9.2016

Rozhovor: Věcná práva k věci cizí

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu....

12.9.2016

Rozhovor: Realitní smlouvy v praxi

Mgr. Vladimír Syruček a JUDr. Vencislav Sabotinov, přední odborníci na nemovitostní problematiku, si pro Nakladatelství C. H. Beck připravili na...

9.9.2016

Rozhodovací praxe soudů v oblasti věcných práv v NOZ

Mgr. Michal Králík, Ph.D., působí jako předseda senátu Nejvyššího soudu specializovaného na problematiku věcných práv. Na toto...

7.9.2016

Rozhovor: Nájem, pacht a další způsoby přenechání věci k užívání jinému

Mgr. Martin Pelikán se zabývá především komplexní právní úpravou závazkového práva podle nového občanského zákoníku a práva veřejných zakázek,...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16