Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

24.2.2017

Rozhovor: Zástavní právo & věcná břemena

JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi působí jako asistentka soudce...

7.2.2017

Jak získat to, co jako zadavatel zakázky skutečně potřebujete

V současnosti panuje rozšířené přesvědčení, že ve veřejné zakázce vítězí nabídky s nejnižší cenou a že zvolit dražšího a kvalitnějšího...

19.1.2017

Recenze: Srovnávací reklama

Deváté číslo BULLETINU ADVOKACIE z loňského roku uveřejnilo recenzi k úspěšné publikaci pana Ondřeje Hrudy, SROVNÁVACÍ REKLAMA. Jejím...

22.12.2016

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017!

Vážení zákazníci, kolegové a přátelé, děkujeme za Vaši spolupráci v uplynulém roce a přejeme Vám...

13.12.2016

Recenze: Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

Na konci minulého roku se portfolio našeho nakladatelství rozšířilo o publikaci, která se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18