Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

24.3.2017

Rozhovor: Prosazování práv duševního vlastnictví

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., profesor občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,...

24.3.2017

Rozhovor: Autorské právo v architektuře

JUDr. et Mgr. Pavla Sýkorová se již několik let věnuje akademicky autorskému právu v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu. V praxi...

24.2.2017

Rozhovor: Zástavní právo & věcná břemena

JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi působí jako asistentka soudce...

7.2.2017

Jak získat to, co jako zadavatel zakázky skutečně potřebujete

V současnosti panuje rozšířené přesvědčení, že ve veřejné zakázce vítězí nabídky s nejnižší cenou a že zvolit dražšího a kvalitnějšího...

19.1.2017

Recenze: Srovnávací reklama

Deváté číslo BULLETINU ADVOKACIE z loňského roku uveřejnilo recenzi k úspěšné publikaci pana Ondřeje Hrudy, SROVNÁVACÍ REKLAMA. Jejím...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19