Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

24.11.2016

Rozhovor: Veřejná politika

V letošním roce vyšla v Nakladatelství C. H. Beck nová učebnice VEŘEJNÁ POLITIKA. Vedoucím autorského...

15.11.2016

10 tipů pro používání registru smluv

Mgr. Martin Fadrný, spoluautor komentáře k zákonu o registru smluv, působí jako právník konsorcia Frank Bold. Zde vede tým právníků v programu...

3.11.2016

Recenze: Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

JUDr. Martina Maisnera, PhD., MCIArb, odborníka na oblast práva ICT a zakládajícího partnera kanceláře ROWAN LEGAL, není jistě nutno...

2.11.2016

Rozhovor: Představenstva, dozorčí rady a jednatelé obch. společností

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M., působí jako člen katedry soukromého práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, oddělení...

31.10.2016

Rozhovor: Trestněprávní ochrana závazkových vztahů

JUDr. František Púry, Ph.D., působí od roku 1993 jako soudce Nejvyššího soudu České republiky se sídlem v Brně. Je zařazen v trestním kolegiu tohoto soudu a...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18