Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

2.11.2016

Rozhovor: Představenstva, dozorčí rady a jednatelé obch. společností

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M., působí jako člen katedry soukromého práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, oddělení...

31.10.2016

Rozhovor: Trestněprávní ochrana závazkových vztahů

JUDr. František Púry, Ph.D., působí od roku 1993 jako soudce Nejvyššího soudu České republiky se sídlem v Brně. Je zařazen v trestním kolegiu tohoto soudu a...

18.10.2016

Rozhovor s lektorem semináře: Autorské právo

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., nositelka ocenění Právník roku za rok 2014 v oboru duševního vlastnictví, je soudkyní Městského soudu v Praze, kde jako...

13.10.2016

Rozhovor: Řízení před správními soudy ve světle judikatury

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., působí jako předseda senátu Krajského soudu v Praze...

10.10.2016

Rozhovor: Nový zákon o veřejných zakázkách.

JUDr. Robert Krč, Ph.D., je autorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách. Má desetiletou praxi s přezkumem veřejných zakázek z...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19