Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

18.10.2016

Rozhovor s lektorem semináře: Autorské právo

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., nositelka ocenění Právník roku za rok 2014 v oboru duševního vlastnictví, je soudkyní Městského soudu v Praze, kde jako...

13.10.2016

Rozhovor: Řízení před správními soudy ve světle judikatury

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., působí jako předseda senátu Krajského soudu v Praze...

10.10.2016

Rozhovor: Nový zákon o veřejných zakázkách.

JUDr. Robert Krč, Ph.D., je autorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách. Má desetiletou praxi s přezkumem veřejných zakázek z...

23.9.2016

Rozhovor: Věcná práva k věci cizí

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu....

12.9.2016

Rozhovor: Realitní smlouvy v praxi

Mgr. Vladimír Syruček a JUDr. Vencislav Sabotinov, přední odborníci na nemovitostní problematiku, si pro Nakladatelství C. H. Beck připravili na...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18