Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

17.8.2016

Nekalá soutěž v právní úpravě, judikatuře a praxi

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jako samostatná advokátka a jako...

11.8.2016

Rozhovor: Zákon o správnom konaní

Autoři slovenského komentáře k ZÁKONU O SPRÁVNOM KONANÍ, Doc. JUDr. PhDr. Peter Postach, PhD....

9.8.2016

Veřejné zakázky podle nového zákona

JUDr. Andrea Schelleová, LL.M., MBA, Ph.D., je právničkou s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek; touto problematikou se...

25.7.2016

Rozhovor se spoluautorem knihy Dopravní právo

JUDr. Bc. Pavel Vetešník se řadí mezi přední odborníky na problematiku správního trestání a je autorem a spoluautorem...

1.6.2016

Recenze: Znalecké právo

Minulý rok Nakladatelství C. H. Beck obohatilo trh právnické literatury o monografii na téma znalecké právo. JUDr. Martin Mikyska, advokát v Malé Skále a znalec pro obor...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17