Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

5.9.2016

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M., se jako advokátka dlouhodobě specializuje na poradenství v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů....

29.8.2016

Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků

JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR, lektor Justiční akademie a spolupracovník Právnické...

17.8.2016

Nekalá soutěž v právní úpravě, judikatuře a praxi

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jako samostatná advokátka a jako...

11.8.2016

Rozhovor: Zákon o správnom konaní

Autoři slovenského komentáře k ZÁKONU O SPRÁVNOM KONANÍ, Doc. JUDr. PhDr. Peter Postach, PhD....

9.8.2016

Veřejné zakázky podle nového zákona

JUDr. Andrea Schelleová, LL.M., MBA, Ph.D., je právničkou s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek; touto problematikou se...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18