Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

12.5.2016

Rozhovor s autorem komentáře k zákonu o některých službách informační společnosti

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb, je uznávaným právním odborníkem v oblasti práva ICT a zakládajícím partnerem...

5.5.2016

Recenze: Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku

Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., zástupce vedoucího katedry občanského práva PF MU v Brně a advokát v Třebíči, přispěl svojí recenzí komentáře JUDr. Jany Bílkové,...

29.4.2016

Recenze: Pracovněprávní spory

Prosincové dvanácté číslo BULLETINU ADVOKACIE obohatila recenze na úspěšnou beckovskou publikaci PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY, jejímž autorem je soudce Krajského soudu...

25.4.2016

Pracovněprávní spory

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., působí jako soudce Krajského soudu v Plzni a odborný asistent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni....

18.4.2016

Zakládání obchodních korporací, Unipersonální korporace

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M., působí jako člen katedry soukromého práva Právnické fakulty ZČU v Plzni, oddělení korporačního a insolvenčního práva. Jako člen...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17