Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

29.3.2016

Správní soudnictví

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., působí jako předseda senátu Krajského soudu v Praze a jako odborný asistent katedry správního práva Fakulty právnické ZČU v Plzni. Dříve...

22.3.2016

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva

Advokát JUDr. Marek Novotný patří mezi přední odborníky na oblast nemovitostí, bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Z pozice...

17.3.2016

Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

Publikaci Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku pro naše nakladatelství napsal JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.,...

16.2.2016

Posuzování vlivů na životní prostředí

Mgr. Lenka Bahýľová, Ph.D., působí jako asistentka soudce Ústavního soudu a v rámci své publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na...

3.2.2016

Likvidace obchodních společností - právo, účetnictví a daně

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., se řadí mezi specialisty na právo obchodních společností a problematiku svěřeneckých fondů. Jako odborná asistentka na katedře...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15