Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

31.3.2016

Každá velká série začíná čtyřkou

Napsat právnický bestseller může být zdánlivě nesplnitelným snem nejednoho studenta práv. Mladému týmu právníků, Mgr. Ivanovi Chalupovi, Mgr....

29.3.2016

Správní soudnictví

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., působí jako předseda senátu Krajského soudu v Praze a jako odborný asistent katedry správního práva Fakulty právnické ZČU v Plzni. Dříve...

22.3.2016

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva

Advokát JUDr. Marek Novotný patří mezi přední odborníky na oblast nemovitostí, bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Z pozice...

17.3.2016

Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

Publikaci Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku pro naše nakladatelství napsal JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.,...

16.2.2016

Posuzování vlivů na životní prostředí

Mgr. Lenka Bahýľová, Ph.D., působí jako asistentka soudce Ústavního soudu a v rámci své publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16