Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

25.4.2016

Pracovněprávní spory

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., působí jako soudce Krajského soudu v Plzni a odborný asistent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni....

18.4.2016

Zakládání obchodních korporací, Unipersonální korporace

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M., působí jako člen katedry soukromého práva Právnické fakulty ZČU v Plzni, oddělení korporačního a insolvenčního práva. Jako člen...

14.4.2016

Smluvní závazky

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., působí na katedře soukromého práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílel se na přípravě...

8.4.2016

Insolvenční řízení - rozhodovací praxe soudů

JUDr. František Kučera nejprve působil jako soudce ve sporné agendě civilního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4, následně od roku 1991 u odvolacího Městského soudu v Praze. Od...

5.4.2016

Prodej a koupě podle nového občanského zákoníku

Mgr. Pavel Mlíkovský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako trvale spolupracující advokát přední české...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18