Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

29.4.2016

Recenze: Pracovněprávní spory

Prosincové dvanácté číslo BULLETINU ADVOKACIE obohatila recenze na úspěšnou beckovskou publikaci PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY, jejímž autorem je soudce Krajského soudu...

25.4.2016

Pracovněprávní spory

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., působí jako soudce Krajského soudu v Plzni a odborný asistent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni....

18.4.2016

Zakládání obchodních korporací, Unipersonální korporace

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M., působí jako člen katedry soukromého práva Právnické fakulty ZČU v Plzni, oddělení korporačního a insolvenčního práva. Jako člen...

14.4.2016

Smluvní závazky

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., působí na katedře soukromého práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílel se na přípravě...

8.4.2016

Insolvenční řízení - rozhodovací praxe soudů

JUDr. František Kučera nejprve působil jako soudce ve sporné agendě civilního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4, následně od roku 1991 u odvolacího Městského soudu v Praze. Od...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18