Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

9.9.2019

Rozhovor s autory 2. vydání komentáře k autorskému zákonu

Nakladatelství C. H. Beck vám přináší rozhovor s autory nového vydání komentáře k autorskému zákonu, s prof. JUDr. Ivo Telcem, CSc., profesorem občanského...

4.10.2018

Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám

U příležitosti 65. narozenin profesora Pavla Šámala, předsedy NS ČR a předního odborníka v oboru trestního práva, vydalo Nakladatelství C. H. Beck sborník...

17.4.2018

Rozhovor se spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu

Nakladatelství C. H. Beck v březnu tohoto roku vydalo již třetí, doplněné a aktualizované vydání komentáře k insolvenčnímu...

19.3.2018

Rozhovor s vedoucím autorem komentáře k notářskému řádu

Nové, již páté vydání komentáře k notářskému řádu poskytuje odborné veřejnosti nejaktuálnější informace o...

5.2.2018

Recenze publikace Civilný sporový poriadok

Dvanácté číslo BULLETINU ADVOKACIE roku 2017 se v rubrice Z odborné literatury zaměřilo na celkem tři publikace z portfolia Nakladatelství C. H. Beck. První dvě recenze patřily českým...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16