Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

13.7.2020

Slavnostní křest druhého vydání bible všech realitních kanceláří

Druhé vydání „bible“ všech realitních kanceláří, makléřů, zprostředkovatelů a samozřejmě i advokátů bylo slavnostně pokřtěno 2. července 2020 v rezidenci primátora hlavního města Prahy. Knihu pokřtil JUDr. Jiří Pospíšil a...

2.7.2020

Recenze: Evropské a mezinárodní insolvenční řízení: Komentář k nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

Bulletin advokacie č. 6/2020 uveřejnil recenzi publikace prof. Alexandera J. Bělohlávka EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ: KOMENTÁŘ K NAŘÍZENÍ EP A RADY (EU) 2015/848 O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ. Recenze se chopil doc. JUDr. David...

22.6.2020

Recenze: Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Bulletin advokacie č. 6/2020 uveřejnil recenzi k naší nedávné novince, publikaci Tomáše Grygara SPECIFIKA ŘÍZENÍ O PŘESTUPKU PRÁVNICKÉ OSOBY. Recenze se chopil doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., advokát v Brně.

6.4.2020

Recenze: Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Bulletin advokacie č. 1-2/2020 uveřejnil recenzi k našemu loňskému titulu, publikaci SPOTŘEBITEL A PODNIKATEL NA DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍM TRHU autorů Tomáše Moravce, Jana Pastorčáka a kol. Recenze se chopila Mgr. Hana Šerá, doktorandka na Katedře občanského...

6.3.2020

Recenze: Insolvenční zákon. Komentář

Bulletin advokacie č. 1-2/2020 uveřejnil recenzi k naší nedávné novince, velkému komentáři k INSOLVENČNÍMU ZÁKONU z dílny autorů Sprinz/Jirmásek/Řeháček/Vrba/Zoubek a kol. Odborného zhodnocení se chopil JUDr. František Kučera,...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18