Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

20.12.2019

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020!

Vážení zákazníci, kolegové a přátelé, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2020. Ať Vás i v tomto roce provází dostatek kvalitních...

20.11.2019

Rozhovor s vedoucím autorem komentáře k insolvenčnímu zákonu

Nakladatelství C. H. Beck Vám přináší rozhovor s vedoucím autorem nového komentáře k insolvenčnímu zákonu, s Mgr. Petrem Sprinzem, Ph.D., LL.M., rozhodcem a partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS spoluzodpovědným za...

12.11.2019

Slavnostní křest komentáře k insolvenčnímu zákonu

Náš zbrusu nový komentář k insolvenčnímu zákonu byl slavnostně pokřtěn 5. listopadu 2019 na konferenci Restrukturalizační fórum roku 2019. Křest proběhl v prostorách České národní banky za přímé účasti autorského...

21.10.2019

Recenze: Vztah českého a unijního soutěžního práva

V prázdninovém čísle Bulletin advokacie roku 2019 si čtenáři mohli přečíst recenzi knihy Michala Petra VZTAH ČESKÉHO A UNIJNÍHO SOUTĚŽNÍHO PRÁVA. Publikace, která na knižní trh vstoupila v listopadu 2018, se zaměřuje na soutěžní právo...

5.10.2019

Recenze: Smlouva o dílo

Bulletin advokacie č. 7-8/2019 uveřejnil recenzi beckovské publikace SMLOUVA O DÍLO. Odborného zhodnocení knihy doc. JUDr. Ivany Štenglové se chopila Mgr. Tereza Mališová, interní doktorandka na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18