Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

5.10.2017

Rozhovor: Smlouvy ve veřejných zakázkách

Manželé JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, LL.M., MBA, Ph.D., a Mgr. Martin Pelikán patří mezi přední odborníky v oblasti veřejných zakázek. Jejich...

18.9.2017

Rozhovor: Platební styk nyní a po novele 2018

JUDr. Denisa Jindřichová se dlouhodobě se...

14.9.2017

Křest knihy ADVOKÁTNÍ PRÁVO

Dne 12. září 2017 proběhl v sídle ČAK v Praze slavnostní křest knihy ADVOKÁTNÍ PRÁVO. Titul vydalo...

27.6.2017

Rozhovor se spoluautorem komentáře k Zákonu o zadávání veřejných zakázek

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., je partnerem a advokátem MT Legal, s. r. o., advokátní...

26.6.2017

Recenze: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

Páté číslo BULLETINU ADVOKACIE roku 2017, v rubrice Z odborné literatury, vyzdvihlo výjimečnost publikace NAJDÔLEŽITEJŠIE ROZSUDKY V MEDINÁRODNOM PRÁVE...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17