Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

14.9.2017

Křest knihy ADVOKÁTNÍ PRÁVO

Dne 12. září 2017 proběhl v sídle ČAK v Praze slavnostní křest knihy ADVOKÁTNÍ PRÁVO. Titul vydalo...

27.6.2017

Rozhovor se spoluautorem komentáře k Zákonu o zadávání veřejných zakázek

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., je partnerem a advokátem MT Legal, s. r. o., advokátní...

26.6.2017

Recenze: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

Páté číslo BULLETINU ADVOKACIE roku 2017, v rubrice Z odborné literatury, vyzdvihlo výjimečnost publikace NAJDÔLEŽITEJŠIE ROZSUDKY V MEDINÁRODNOM PRÁVE...

20.6.2017

Ocenění pro nejlepší publikaci Právnické fakulty Univerzity Komenského získává? Civilný sporový poriadok!

Veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku od kolektivu renomovaných odborníků vedených prof. JUDr. Markem Števčekem, Ph.D., vydaný Nakladateľstvom C. H. Beck, se...

15.6.2017

Autorská cena za nejhodnotnější právnickou publikaci pro Civilný sporový poriadok!

Ve dnech 8. 6. až 10. 6. 2017 se uskutečnil XXV. ročník konference Karlovarské právnické dny, v rámci které se tradičně udělovaly prestižní ceny...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18