Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

22.12.2016

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017!

Vážení zákazníci, kolegové a přátelé, děkujeme za Vaši spolupráci v uplynulém roce a přejeme Vám...

13.12.2016

Recenze: Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

Na konci minulého roku se portfolio našeho nakladatelství rozšířilo o publikaci, která se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž...

24.11.2016

Rozhovor: Veřejná politika

V letošním roce vyšla v Nakladatelství C. H. Beck nová učebnice VEŘEJNÁ POLITIKA. Vedoucím autorského...

15.11.2016

10 tipů pro používání registru smluv

Mgr. Martin Fadrný, spoluautor komentáře k zákonu o registru smluv, působí jako právník konsorcia Frank Bold. Zde vede tým právníků v programu...

3.11.2016

Recenze: Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

JUDr. Martina Maisnera, PhD., MCIArb, odborníka na oblast práva ICT a zakládajícího partnera kanceláře ROWAN LEGAL, není jistě nutno...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15