Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Autorská cena za nejhodnotnější právnickou publikaci pro Civilný sporový poriadok!

15.6.2017  |  Událost

Ve dnech 8. 6. až 10. 6. 2017 se uskutečnil XXV. ročník konference Karlovarské právnické dny, v rámci které se tradičně udělovaly prestižní ceny ve třech kategoriích, a to AUTORSKÁ CENA za nejhodnotnější právnickou publikaci, POCTA JUDIKÁTU za nejlepší judikát a PRESTIŽNÍ CENA ZA NEJLEPŠÍ PRÁVNICKÝ ČASOPIS.

AUTORSKOU CENU ZA NEJHODNOTNĚJŠÍ PRÁVNICKOU PUBLIKACI získal Velký komentář k CIVILNÉMU SPOROVÉMU PORIADKU, vydaný Nakladateľstvom C. H. Beck, od kolektivu autorů složeného z uznávaných odborníků, vedených prof. JUDr. Markem Števčekem, PhD. Slovenskému týmu becka srdečně gratulujeme!


C. H. Beck