Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Exekuční řízení prováděné soudním exekutorem

26.1.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Katarína Maisnerová, kandidátka soudního exekutora a držitelka prvního místa v kategorii Talent roku 2014 v soutěži Právník roku, v rozhovoru pro naše nakladatelství přiblížila problematiku exekučního řízení z pozice soudního exekutora. Přečtěte si, čím je profese exekutora zajímavá nebo jak je seminář, konaný 17. února tohoto roku, koncipován a komu je určen.

<< 3 minuty čtení >>

Působíte na pozici kandidáta soudního exekutora, tedy věnujete se oboru exekučního práva. Co Vás vedlo k výběru této profese?

Popravdě řečeno, shoda náhod a okolností. Ale nejedná se o příběh dramatický, spíše jednoduchý a prozaický. Vzhledem k tomu, že mám soudního exekutora v rodině, měla jsem možnost pracovat v rodinném kolektivu. Nejednalo se tedy o lásku k exekučnímu právu na první pohled, ale spíše o výsledek sekvence racionálních rozhodnutí. Od exekutorského koncipienta pak vedla logická cesta k pozici kandidáta.

V čem je podle Vás exekuční právo výjimečné?

Exekuční právo považuji za úzce specializovaný úsek, který je dosti často podceňován a hodnocen jako méněcenný, spíše jednoduchý, praktický; nejčastěji se setkávám s hodnocením, že to „není žádná věda".

A je to podle Vás věda?

Jste-li v daném oboru perfektní, pak Vám nepřijde jako „žádná věda" ani neurochirurgie. Já jsem s takovými soudy opatrná. Myslím, že exekuční právo je obor, který může být velmi zajímavý jak pro studium, tak pro výkon praxe. Při hodnocení náročnosti oboru bych řekla, že se co do složitosti nevyrovná náročnosti četby a překladu Pandektai z originálu do češtiny, ale jinak je srovnatelný s ostatními obory práva (to myslím samozřejmě s jistou dávkou nadsázky).

Komu seminář doporučujete? Jak se dá využít Vaše školení v praxi?

Jednodenní seminář na téma exekučního práva je určen pro ty, kteří v této oblasti běžně pracují. Právě těm by měl přinést a předestřít novinky. Je ale vhodný i pro ty, kteří se v oblasti exekučního práva nepohybují a přesto by chtěli získat přehled o tom, jak exekuční právo v praxi funguje.

Jsem především praktik. V rámci své pracovní činnosti zpracovávám veškeré činnosti, které v exekučním právu najdete, osobně. A to od komunikace s účastníky, přes provádění mobiliárních exekucí, vyklizení, dražeb apod. Vzhledem k tomu, že mám skutečně řadu zkušeností z terénu, myslím, že nabízím pohled praktický a realistický.

Proto srdečně zvu všechny, které zajímá, jak exekuce prováděná soudním exekutorem probíhá, všechny, kdo řeší sporné otázky, na které se chtějí zeptat, stejně tak všechny, kdo by chtěli na dílčí témata diskutovat.

C. H. Beck