Předposledního tématu konference INSOLVENCE 2023 se chopí doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M., advokát v AK JŠK a docent obchodního práva.

Doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M., působí jako advokát v JŠK, advokátní kancelář. Je docentem obchodního práva a advokátem je od roku 1998. Kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Od roku 2019 je členem správní rady International Insolvency Institute, v letech 2019 až 2022 byl předsedou Akademického fóra INSOL Europe. Je též členem skupiny privátních expertů, s nimiž Evropská komise konzultuje své legislativní předlohy v oblasti insolvence a restrukturalizace.

Tomáš Richter bude přednášet na téma Finální podoba vládního návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci a věnovat se bude zejména následujícím okruhům:

  1. Stálo dlouhé čekání na implementaci evropské směrnice 2019/1023 zato?
  2. Přinese česká implementace efektivní nástroj restrukturalizace dlužníkům ohroženým úpadkem?
  3. Přinese tento nástroj přijatelnou míru rizika jejich věřitelům?
  4. Jaká překvapení na nás mohou čekat po účinnosti implementace??

Přihlašujte se na https://www.beck-konference.cz/