Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků

29.8.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR, lektor Justiční akademie a spolupracovník Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se v rozhovoru pro naše nakladatelství zaměřuje na problematiku náhrady škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků. Přečtěte si, co zajímavého a užitečného se na jeho semináři, konaném 20. září tohoto roku, dozvíte. Zajímá Vás například, komu je školení určené nebo jak se dá využít v praxi? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v následujícím rozhovoru.

<< 2 minuty čtení >>

Ve své přednáškové činnosti se zaměřujete na náhradu škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků. Čím je pro Vás toto téma zajímavé?

Automobilismus je nesporným fenoménem dnešní doby a dotýká se drtivé většiny populace. Přináší řadu rozličných situací a tím i právních problémů k řešení. Jak z médií, tak z vlastních řidičských zkušeností vím, že na silnici se může stát opravdu skoro všechno, a je proto pro právníka výzvou, aby se v různých nuancích vyznal a dokázal je správně a logicky právně posoudit. Téma je široké a zajímavé i vzhledem k rozsáhlému rejstříku nároků, které mohou vzniknout (od škody na vozidlech po újmy na zdraví a na životě), a k právním vztahům mezi zúčastněnými subjekty včetně pojistitelů odpovědnosti.

Komu seminář doporučujete? Jak se dá využít Vaše školení v praxi?

Chtěl bych pozvat především specialisty, kteří se na toto téma zaměřují, doufám ve vzájemnou debatu a v oboustranné obohacení zkušenostmi. Budu ale vše vykládat zcela od základů, tedy myslím, že seminář může být užitečný i pro další právníky, kteří se tomuto oboru příliš nevěnují. Praktická použitelnost je mou snahou, opírám se ve výkladu o četnou judikaturu a příklady z praxe.

Od roku 1998 působíte jako soudce Nejvyššího soudu ČR a zároveň působíte v senátu specializovaném na náhradu škody a nemajetkové újmy. Můžete zmínit nějaký zajímavý příklad ze své praxe, kterému se budete na semináři věnovat?

Mám připravenu řadu judikátů k obvyklým dopravním situacím, vedle toho i několik netypických záležitostí, například uvíznutí auta na železničním přejezdu při pokusu o pojistný podvod či poškození traktoru při vyprošťování kombajnu… Řeč přijde samozřejmě i na aktuální stav Metodiky Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví a na vývoj judikatury v adhezním řízení k nárokům za usmrcení osoby blízké.

C. H. Beck