Dne 10. května 2023 se na půdě Nejvyššího soudu v Brně konalo setkání k poctě předsedy tzv. vlastnického senátu JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., u příležitosti jeho 70. narozenin. Jubilantovi byla na setkání předána monografie „Pocta Jiřímu Spáčilovi“ vydaná naším nakladatelstvím. Do pocty přispěli i členové právnické fakulty – JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., Mgr. Bc. Luboš Brim, Ph.D., Mgr. Adam Holubář, Mgr. Martin Kornel, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., Mgr. Tereza Pondikasová, Ph.D., prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. a Mgr. Petra Petříková. Jiří Spáčil je jedním ze 100 významných absolventů Masarykovy univerzity oceněných u příležitosti 100 let jejího vzniku. Byl členem Vědecké rady právnické fakulty a fakultních oborových rad, působil také jako externí pedagog na katedře dějin státu a práva.

Slavnostního setkání se zúčastnili mimo jiné místopředseda Nejvyššího soud JUDr. Petr Šuk, soudce Nejvyššího soudu Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., nebo programový ředitel Nakladatelství C. H. Beck JUDr. Lukáš Svoboda.

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu ZDE.