Publikaci Právo stavby z autorské dílny JUDr. Petra Zimy vydalo naše Nakladatelství již v květnu roku 2015. V předkládaném rozhovoru si můžete připomenout, čím vším je tato kniha ojedinělá a zaslouží si Vaši pozornost.

Proč právě právo stavby, čím je pro vás téma zajímavé?

S právem stavby jsem se setkal poprvé počátkem 90. let ve Francii. Postupem času jsem se věnoval jiným právním oblastem, avšak ojedinělé informace o právu stavby, které se k nám dostaly, jsem zaznamenával. S přijetím nového občanského zákoníku se můj zájem o právo stavby začal zvyšovat, což vyústilo v publikaci článku a nakonec i k sepsání této knihy. Jedná se o institut, k němuž neexistuje rozsáhlejší literatura a už vůbec ne použitelná česká judikatura. Při práci se zahraničními zdroji, zejména s francouzskými, jsem měl také velkou oporu ve své rodině.

Jak se vám na knize pracovalo?

Toto téma předpokládá určité hledačství. Nebylo vždy snadné najít relevantní prameny. V publikaci jsou používány zdroje zejména z německé a francouzské právní oblasti. Podstatnou část knihy tvoří srovnávání jednotlivých prvků české varianty práva stavby se zahraničím. Ale právě proto, že to bylo něco nového, byla tato práce velmi zajímavá. Nový občanský zákoník ovšem přináší řadu dalších zajímavých právních institutů, které ještě čekají na důkladnější prozkoumání. 


Jaké největší překážky podle vás čekají aplikaci práva stavby v české praxi?

Nejprve bych chtěl upozornit na přednosti. V knize uvádím výhody pro různé aktéry práva stavby (pro stavebníka, vlastníka pozemku a banku). Chtěl bych dodat, že tento institut může být užitečný i pro jinou skupinu, a to pro politiky a jiné správce veřejných statků. Při zřizování práva stavby totiž nedochází k úplnému zcizení pozemku či budovy, ale jen k dočasnému přenechání. Nikdo tedy nemůže politika či jiného správce veřejného majetku obviňovat, že definitivně zbavil stát či obec tohoto majetku pod cenou, protože se po uplynutí doby trvání práva stavby vrací zhodnocený původnímu vlastníkovi.

Obecnou překážkou při aplikaci je neúplnost právní úpravy. Smlouvy o právu stavby se uzavírají na desítky let, přičemž mohou být v sázce velké hodnoty, což by si zasloužilo detailnější úpravu.

Konkrétní překážkou může být nejasnost v tom, která ustanovení smlouvy automaticky zavazují právní nástupce stran, a která nikoliv. Jinou takovou překážkou může být nerozlišování části pozemku nutného pro stavbu a části, které pro ni není potřebná. Tyto by měly mít různý režim. Problémem může být i absolutní nemožnost vlastníka pozemku činit výhrady k převodu práva stavby. Vlastník pozemku by měl mít právo tuto výhradu uplatnit, což by ovšem muselo být vyváženo možností stavebníka tuto výhradu překonat v soudním řízení, pokud by byla nedůvodná. Rovněž úprava důvodů pro předčasné ukončení práva stavby by zasluhovala výslovnou úpravu. A konečně ke stabilitě práva stavby by přispělo uzákonění tzv. Heimfall, tj. připadnutí práva stavby vlastníkovi pozemku v určitých situacích. S některými překážkami si právní praxe určitě poradí, některé by však zasluhovaly legislativní úpravu.

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu ZDE.