Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Prodej a koupě podle nového občanského zákoníku

5.4.2016  |  Otázky a odpovědi

Mgr. Pavel Mlíkovský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako trvale spolupracující advokát přední české advokátní kanceláře ŘANDA HAVEL LEGAL. Ve své praxi se dlouhodobě zabývá obchodním právem s důrazem na smluvní závazkové vztahy. Mimo jiné se podílel na adaptaci smluvních i jiných dokumentů řady významných společností na poměry nového občanského zákoníku. Ve čtvrtek 21. dubna 2016 na semináři vedeném na téma PRODEJ A KOUPĚ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU mimo jiné upozorní na možná úskalí při sjednávání podmínek kupních smluv a zároveň doporučí jejich vhodná řešení.

<< 1 minuta čtení >>

Koupě a prodej se na první pohled jeví jako ten nejzákladnější ze všech smluvních typů, kde v rámci rekodifikace snad ani nebylo co vylepšovat. Přinesl tedy NOZ nějaké novinky týkající se kupní smlouvy?

Ano, v souvislosti s kupní smlouvou NOZ přinesl řadu změn, z nichž ne všechny jsou na první pohled zjevné. Zřejmě největší změnou, kterou hodnotím velmi kladně, je však to, co v NOZ není. Mám na mysli dřívější rozdílnou úpravu kupní smlouvy pro vztahy podle (starého) občanského zákoníku a pro vztahy podle obchodního zákoníku. NOZ přináší jednotnou úpravu kupní smlouvy pro všechny právní vztahy, což je pro uživatele práva jednoznačně přínosem. NOZ nově upravuje také odpovědnost za vady prodané věci, předkupní právo a jiná vedlejší ujednání nebo některá specifika při prodeji různých předmětů prodeje (např. nemovitosti či závodu).

Další změny vyplývají z jiných zákonů přijatých v souvislosti s NOZ. Jde například o katastrální a daňové souvislosti prodeje nemovitých věcí či o změny v úpravě převodu (prodeje) obchodních podílů ve společnostech s ručením omezeným. Nově je řešena také problematika nabytí vlastnického práva od nevlastníka.

Proč jste seminář zaměřil právě na kupní smlouvy?

Už jsem zmínil, že i oblast kupních smluv byla dotčena novým občanským zákoníkem. Kupní smlouva je zřejmě nejčastěji používaným smluvním typem. Každý z nás uzavírá kupní smlouvy denně, občas si to ani neuvědomíme. I významnější kupní smlouvy v osobním i pracovním životě uzavíráme relativně často. Proto považuji téma koupě a prodeje za praktické a rád bych posluchače kurzu přehledně seznámil nejen s právní úpravou kupní smlouvy, ale i s řadou souvisejících ustanovení. Mým cílem je také poukázat na časté chyby vyskytující se v kupních smlouvách a navrhnout, jak se jich vyvarovat.

Lze v blízké budoucnosti očekávat další změny právní úpravy kupní smlouvy?

Pokud vím, úprava kupní smlouvy se v dohledné době měnit nemá. Připravují se však změny některých souvisejících právních předpisů. Jde například o změny u daně z nabytí nemovitých věcí.

C. H. Beck