Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Recenze: Z právníkova zápisníku aneb Já neříkám tak ani tak

21.4.2017  |  Odborná recenze

Nedávný počin profesora Petra Hajna – soubor fejetonů a glos pojmenovaný Z PRÁVNÍKOVA ZÁPISNÍKU ANEB JÁ NEŘÍKÁM TAK ANI TAK – si vzal na paškál právník a vysokoškolský pedagog z Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, JUDr. Petr Kolman, Ph.D. Výsledkem je recenze, kterou stojí za to číst a kterou naleznete na našem blogu s podtitulkem KDO ČTE HAJNOVY KNHY, TOHO BAVÍ (NEJEN PRÁVNÍKEM) BÝT.

V poslední době mne velmi pozitivním způsobem zaujala kniha Z PRÁVNÍKOVA ZÁPISNÍKU ANEB JÁ NEŘÍKÁM TAK ANI TAK z pera profesora Petra Hajna. Knihu vydalo Nakladatelství C. H. Beck a má 238 stran.

Představovat žijící legendu českého (možná i středoevropského) obchodního práva je patrně pověstným nošením nočních ptáků do Athén. Nicméně, zejména pro mladší čtenáře, alespoň v kostce:

prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (* 1935) je český právník a vysokoškolský pedagog, který je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde studoval v letech 1954–1959. Po dokončení svých studií pracoval ve Škodě Plzeň jako podnikový právník.

V roce 1967 získal titul doktor práv, od roku 1972 je vyučujícím na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a v letech 1975–2001 vedl tamní katedru hospodářského práva (později přejmenovanou na katedru práva obchodního). V roce 1974 získal titul docent a v roce 1982 byl jmenován profesorem.

Petr Hajn mimo své bohaté pedagogické a advokátské činnosti patří mezi jednoho z nejvíce publikujících českých právníků posledních desetiletí. Napsal řadu výtečných vysokoškolských učebnic, monografií, konferenčních příspěvků i jiných odborných textů, které se věnují obchodnímu právu, a to zejména problematice nekalé soutěže a reklamy. Ale též „zkomponoval“ symfonie svých neopakovatelných esejů, např. Jak se píší knihy aneb lehkovážná vyprávění o vážné literatuře.

Na profesoru P. Hajnovi si mimo jiné cením toho, že na rozdíl od jiných akademických pracovníků neohrnuje nos nad popularizačně-novinářskou činnosti, zejména si vážím jeho podnětných komentářů do českých deníků – připomeňme například jeho četné komentáře v MF Dnes či Lidových novinách. 

V mládí byl dokonce aktivním dopisovatelem deníku Sport. Nota bene jeho vášeň pro sport se odráží nejen v jeho poslední knize Z právníkova zápisníku…, jejíž anotační recenzi právě čtete.

Zpět tedy k recenzované knize – P. Hajn v doporučovaném souboru fejetonů, úvah a glos, které skromně nazval Zápisník, prokazuje a zejména zúročuje své dlouholeté autorské a pedagogické zkušenosti.

Jde o dílo čtivé. V rámci právnických publikací čtivé zcela nadstandardně, což pro dlouholeté Hajnovy čtenáře, ze kterých se mnohdy stávají i takřka „fanoušci“, není žádným překvapením.

P. Hajn se snaží nejen pobavit, ale zejména poučit! Čtenáře provází světem tvorby zákonů i tím, jak se následně vykládají. Anebo nám laskavě ukazuje a důmyslně popisuje krajinu, ve které se podle nich (a leckdy i v rozporu s nimi) uzavírají smlouvy, pořizují závěti, vedou a rozhodují spory.

Publikace se obrací ke všem, kdo se s právem teprve seznamují (a to nejen na studenty a studentky právnických fakult), dále na ty, kteří ho denně či alespoň ob den sami používají (či někdy i „zneužívají“), anebo o něm přednášejí na různých typech škol.

Petr Hajn nabízí české a moravské čtenářské obci mimo jiné zajímavé příklady, edukativní historky, úvahy a postřehy, jež se dají dobře využít také v kvalifikačních (tedy především bakalářských, magisterských anebo rigorózních) pracích, ale třeba i v publicistice – televizní, rozhlasové, „papírové“ i internetové.

Možná i nejeden účet na twitteru by mohl obohatit citát z Hajnovy knihy.

Anebo alespoň dobře poslouží k obohacení hádky s tchýní – „Maminko, slyšela jste o žalobě švýcarského spolku Lidová fronta pro osvobození trpaslíků?“ (taková glosa jistě odzbrojí i seberozhněvanější fyzickou osobu – resp. hajnovským slovníkem „babičku vašich dětí“) .

Naopak, nejen vdavekchtivou fyzickou osobu jistě přivede do rozpaků citát: „Pojmy, stykʻ a ,vztahʻ se někdy nesprávně zaměňují či se používají smíšeně. ,Vztahʻ je následkem styku, směřuje-li styk k tomu, aby vznikl vztah. Pouhý ,stykʻ ovšem nemusí vždy vést ke vzniku vztahu“ (Forejt, A.: „Právní úprava hospodářských styků se zahraničím“, Účetnictví 7/1989, který trefně připomíná a rozvíjí P. Hajn na s. 224 recenzované knihy).

Pro čtenáře bez rozdílu věku je a bude určitě poučná kapitolka – Zlomyslnosti o zlozvycích životních partnerů (s. 164 a násl.). Dále mne pobavila a poučila pasáž věnovaná reklamám na choulostivá témata a otázkám souvisejícím (s. 106 a násl.).

V představovaném díle jsou četné věty, souvětí i odstavce věnovány rodinným vztahům, (ne)výchově dětí a vnoučat. Ale i takovým lidským potěšením jako je kupříkladu četba beletrie či fandění při fotbale.

Kniha je psána s velkým nadhledem a humorem.

Jen malá ukázka Hajnova přiléhavého humoru, na který si často vzpomenu při četbě diplomových prací, ale i při zkoumání některých podání učiněných kupříkladu na ÚOHS či ČNB: „Existují u nás juristé, kterým by slušelo označení ‚doktor právních vět‘. V posléze uvedeném slově nejde o překlep a nemělo být psáno ‚věd‘. Mám tu na mysli právníky, kteří ve sporech i v publikacích operují s úryvky z rozsáhlých soudních rozhodnutí (s tak zvanými ‚právními větami‘) a nezřídka dospějí k neúplným či zkresleným informacím.“

Anebo při nekonečných debatách o prokazování původu majetku mi přicházejí na mysl slova srbského aforisty D. Radoviče, které též P. Hajn připomíná ve své publikaci: „Jen u kojenců můžeme spolehlivě říci, z čeho jsou živi. Všichni ostatní jsou podezřelí.“

Závěrem sečteno: Kdo čte Hajnovy knihy, toho baví (nejen právníkem) být.

Jedna z kapitol recenzované Hajnovy knihy nese poměrně smutný název – Když se zbavujeme knih (s. 76), pevně věřím, že této knihy se nebudu muset nikdy zbavovat. Je v ní mnoho moudrých a laskavých slov napsaných zkušeným a hlavně mimořádně inteligentním autorem. Jelikož stále více právníků (i studentů a studentek práv) se věnuje golfu, končím tichým zdvořilým „zvoláním“ abych nerušil ostatní hráče: Koupě a četba Hajnovy knihy je velmi zdařilou přihrávkou na green poznání, a to nejen o právu.

C. H. Beck // Petr Kolman